ИКОНОМИКА

Пицата никога не е била постна

Владимир Каролев

"След 7 години тежки "икономии", световният дълг се е увеличил с 57 трилиона долара, от 269% от БВП на 286% от БВП. В развитите икономики (като Гърция), държавният дълг за 7 години тежки "икономии" се е увеличил от 69% от БВП на 104% от БВП, докато частният, всъщност, е намалял с 2%. Пицата никога не е била постна, просто блажното го ядат предимно държавните служители . Но пък сметката ще се плаща от всички данъкоплатци."

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2014 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Европейката централна банка реши да не приема гръцки облигации

На 04 Февруари 2015 управителният съвет на ЕЦБ няма да приема гръцки държавни облигации или гарантирани от правителството облигации като гаранция за отпускане на кредити, решението влиза в сила от 11 февруари 2015.

Спирането е в съответствие със съществуващите правила на Евросистемата, тъй като в момента новото гръцко правителство отхвърли продължаване на програмата.

Данъчното облекчение на младо семейство с ипотечен кредит

И през 2015 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

ОТВОРЕНО ПИСМО от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/

Уважаеми представители на медиите в България,

Изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване

На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Европа трябва да се подготви незабавно

Европа трябва да се подготви незабавно за възможността Гърция да наруши обещанията си и да спре да обслужва дълга си, това становище изразява Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW). Съществуват опасения, че при такъв сценарий гръцките държавни облигации все още могат да бъдат опасни за някои банки. Новото гръцко правителство може да се опита да се възползва от тези страхове, с цел да прекратят реформите и да получат допълнителна финансова помощ в преговорите. Според ZEW на изнудване трябва да се противодейства с някои ясни сигнали.

Европа трябва да се подготви

Европа трябва да се подготви незабавно за възможността Гърция да наруши обещанията си и да спре да обслужва дълга си, това становище изразява Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW). Съществуват опасения, че при такъв сценарий гръцките държавни облигации все още могат да бъдат опасни за някои банки. Новото гръцко правителство може да се опита да се възползва от тези страхове, с цел да прекратят реформите и да получат допълнителна финансова помощ в преговорите. Според ZEW на изнудване трябва да се противодейства с някои ясни сигнали.

Народното събрание освободи Цветан Гунев

Народното събрание прие решение за освобождаване на подуправителя на Българската народна банка (БНБ) и ръководител на управление "Банков надзор" Цветан Гунев. Решението е взето единодушни, като всички 108 гласували народни представители са били за освобождаването на подуправителя.

ЕБВР намали очакванията си за икономическия растеж на България

Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) значително коригира прогнозата си за българската икономика през 2015 г. За 2015 година банката прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) ще расте с 0,8%, докато през септември 2014 г. банката прогнозираше растеж от 2%. Очертава де това да най-слабият резултат от за последните три години.

Комисията за финансов надзор проверява частните пенсионни фондове

Комисията за финансов надзор проверява частните пенсионни фондове заради обществения интерес към тях. Това съобщи за Нова телевизия председателят на Комисията Стоян Мавродиев.

По думите му дружествата са подложени на драконовски надзор, по-сериозен от този над банките. За миналата година регулаторът е направил над 7400 проверки на фондовете, 15 от тях са били на място в офисите на дружествата.

Във връзка с медийни публикации от 14 януари 2015г., КФН заявява следното

Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) е възложил на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да осъществява надзора върху борсовата търговия и свързаните с нея нарушения, включително да провежда разследвания и да санкционира при констатирана пазарна манипулация.

От 20.06.2014 г. до момента в КФН са постъпили над 190 сигнала, отнасящи се за публикации, касаещи конкретни публични дружества и стабилността на финансовата система в България. Част от тях са препратени до БНБ и ДАНС.

Комисията за финансов надзор наложи максималната санкция и на "Алпико пъблишинг"

Сайта zovnews.com съобщава, че Комисията за финансов надзор е наложила максималната санкция и на "Алпико пъблишинг", собственик на врачански вестник "Зов нюз" и на сайта.

Медията е санкционирана на основание чл.40, ал.5, т.1, б."в" вр. чл.41, ал.1, предл. второ от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти с имуществена санкция в размер на 100 000 лв.

Правната комисия в парламента единодушно гласува за освобождаването на Цветан Гунев като подуправител на БНБ.

Основният мотив за освобождаването на Гунев са двете му обвинения във връзка с разследването за Корпоративна търговска банка (КТБ). В мотивите е посочено още, че Гунев бе отстранен от длъжност на 11 декември 2014 г. с решение на Софийския апелативен съд.

В мотивите на депутатите е записано, че предлагат освобождаването му, защото: "от средата на юни 2014 г. той фактически не изпълнява правомощията си на подуправител, ръководещ направление "Банков надзор". Народните представителите подчертават и че заради разследването срещу Гунев, достъпът му до класифицирана информация е отнет.

Комисия за финансов надзор наложи рекордни глоби

Комисия за финансов надзор (КФН) наложи рекордни в историята на комисията глоби за "пазарна манипулация", пише "Капитал".

Санкционирана със 150 хил. лв. е фирмата издател на "Капитал", "Икономедиа", заради публикации във вестника. Още две санкции по 5 хил. лв. получиха и представляващите компанията, заради отказа им да разкрият източниците на информация.

Според вестника парадоксални в последните актовете на комисията са както основанията за налагането им, така и размерът на наложените санкции.

Доходността която са постигнали е положителна – с 0,46%.

Преди седмица председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянов каза по повод новите пенсионни промени. „Става въпрос каква доходност носят тези пари – ако погледнете отчетния период от последните 12 г., доходността, която те осигуряват, е отрицателна и по-ниска от набраната инфлация. Това означава, че вашите пари реално са намалели“

Изплатени са 3 милиарда и 250 милиона лв.

Изплатени гарантирани суми на вложители в Корпоративна търговска банка АД (с отнет лиценз). От началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., до 17:00 ч. на 7 януари 2015 г. 91 300 вложители в КТБ са се разпоредили с гарантираните си влогове в размер на 3 милиарда и 250 милиона лв.

БНБ е поискала 5 млн. лв. от парите по сметка на КТБ

БНБ е поискала 5 млн. лв. от парите по сметка на Корпоративна търговска банка да бъдат разблокирани от СГС, но той отказал. За това съобщи Менко Менков адвокатът на Цветан Василев по Нова телевизия.

Декларациите за физически лица ще се подават онлайн и без електронен подпис от 15 януари

До 15 януари 2015 г. ще бъде въведена новата услуга за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица по електронен път, но без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.

Стабилни ли са частните пенсионни фондове

Последните дни някои хора ни обясняват колко лоши са частните универсални пенсионни фондове (УПФ) и как те ще откраднат парите ни. Нека видим как са работили УПФ през последните 12 години.

Прави впечатление, че има само една година в която всички УПФ имат отрицателна доходност. Това е 2008 г при срива на капиталовия пазар и през нея средноаритметична доходност е отрицателна -21,14%. През тази година вложителите във фондовете са загубили доста голяма част от натрупаните по личните си партиди средства. Но дали наистина са на загуба нашите вложения в УПФ.

Бюджетът за 2015 г. възпроизвежда всички проблеми на страната и не предлага никакви реформи

Бившият премиер и лидер на ДСБ не вижда възможност правителството да направи необходимите сериозни реформи. Бюджетът за 2015 г. възпроизвежда абсолютно всички проблеми на страната и не предлага никакви реформи, коментира в „Годината” на Дарик. Това не е бюджета който е необходим на страната. Анализът на политическа констелация и на доверието показва, че доверието очевидно не е достатъчно, за да се говори, че това ново управление влиза с ресурс, който да го направи спокоен, че може да извърши сериозни реформи, от които се нуждае страната.

НОИ не предлага по-добро управление на парите от осигуровките ни

Необходима е информация какво е финансовото състояние на частните пенсионни фондове и какъв надзор се осъществява върху тях. Едва тогава хората могат да вземат истински аргументирано решение къде ще им е по-изгодно да внасят парите си за така наречената втора пенсия. Това обяви в сутрешния блок на ТВ "Европа" бившият министър на труда и социалната политика в кабинета "Сакскобургготски" Лидия Шулева. По думите ѝ след решението на парламента да се даде право на хората да прехвърляне на сумите от частните пенсионни фондове в НОИ рязко ще спаднат и инвестициите в страната.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА