ИКОНОМИКА

Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

От 1 януари 2011 г. влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 г. прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно НКПД-2011. За целта всяка прилагаща организация трябва да съобрази разписанието на длъжностите си с НКПД-2011, като отрази настъпили промени в наименованията на длъжностите и/или в кодовете им.

Засилване на борбата с бедността и социалното изключване

Нов план излага стратегия за избавяне на 20 млн. души от бедност - цел на ЕС за 2020 г.

Повече от 80 млн. души в ЕС са застрашени от бедност, като проблемът се задълбочи в резултат на икономическата криза, която засегна най-силно най-уязвимите. Ако искаме целта на ЕС за 2020 г. да бъде постигната, работата трябва да започне още днес.

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване ще стимулира нови начини на работа и ще помогне на правителства и други заинтересовани страни да разработят по-ефективни и новаторски методи за борба с бедността.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА