ИКОНОМИКА

Изявление на управителя на БНБ г-н Иван Искров във връзка с публикувано днес обръщение на г-н Цветан Василев до медиите, клиентите и служителите на КТБ

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с публикувано днес обръщение на г-н Цветан Василев до медиите, клиентите и служителите на КТБ (Корпоративна търговска банка) бих искал да обърна внимание, че в текста има поредица от неверни твърдения, касаещи работата на БНБ и в частност на управителя на институцията.

Лекарите ще подават по електронен път в НОИ данните от издадените от тях болнични листове от 1 януари 2015 г.

Проектът „Електронен регистър на болничните листове” е идея, възникнала в НОИ и развивана вече няколко години. Крайната й цел е да бъде реализирано подаването на данните за временната неработоспособност по електронен път.

В чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (в сила от 1 януари 2014 г.) e предвидено Националният осигурителен институт да създаде и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по тяхното обжалване.

Прессъобщение на БНБ 16 септември 2014 г.

Днес УС на БНБ взе решение за удължаване срока на специален надзор за КТБ АД и ТБ „Виктория” ЕАД с още два месеца, съответно до 20 и 22 ноември.
В периода от 28.10.2014 г. до 20.11.2014 г. ще бъде предоставена възможност на акционерите и други потенциални инвеститори, заявили желание за преструктуриране на КТБ АД, да отправят предложение, съдържащо конкретни финансови и правни ангажименти за предоставяне на капитал и ликвидност. Това ще стане на база резултата от оценката за състоянието на КТБ АД и докладваното съотношение за капиталова адекватност.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА БНБ ОТНОСНО КТБ

Днес изпълняващият длъжността подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, г-жа Нели Кордовска и главният юрист на БНБ г-жа Нина Стоянова изпратиха писмо до г-н Петер Голдшейдер, управляващ съдружник в EPIC.

В писмото се заявява, че Българската народна банка приветства усилията на EPIC, представляващ основните акционери на КТБ, за подпомагане на рекапитализирането на банката и изразява готовност да участва, в рамките на своите компетенции, в обсъждането на преструктурирането и оздравяването на групата на КТБ.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС Юли 2014 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 684.8 млн. евро за юли 2014 г. при излишък от 232.9 млн. евро за юли 2013 г. За януари – юли 2014 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 945.2 млн. евро (2.3% от БВП) при излишък от 578.5 млн. евро (1.4% от БВП) за януари – юли 2013 г.

Прессъобщение на БНБ

Днес постъпи писмо от EPIC като финансов консултант с изключителни права, избран от консорциум между Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО), други не посочени акционери и потенциални инвеститори.

Фалшив сайт на Протестна мрежа

Фалшив сайт е регистриран от активиста на БСП Стефан Димитров Бъчваров, който агитира за БСП уж от името на "Протестна мрежа". Сайта използва същото домейн име като на официалния сайт на "Протестна Мрежа", но вместо .bg окончава на .com.

Официален сайт на Протестна Мрежа

Туристически пътувания през второто тримесечие на 2014 г.

През второто тримесечие на 2014 г. 886.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 74.7%, са пътували само в страната, 19.8% - само в чужбина, а 5.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 1.2%, като броят на пътувалите в страната намалява с 13.6%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 34.7%.

Доверие в банковата система

За втори пореден месец доверието в банковата система спада, сочат данни от национално представително за населението над 18-годишна възраст изследване на „Галъп интернешънъл”, проведено между 1 и 6 август 2014 г.

Увеличават се активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове

Към края на юни 2014 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1860.5 млн. лева. Техният размер се е увеличил с 648.2 млн. лева (53.5%) в сравнение с юни 2013 г. (1212.2 млн. лева) и нараства с 98.5 млн. лева (5.6%) спрямо март 2014 г.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2014 г. е 2.3%, което представлява повишение с 0.8 процентни пункта спрямо юни 2013 г. (1.6% от БВП).

Днес Управителният съвет на БНБ прие следните решения

1. На основание чл. 116, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 16 от Закона за Българската народна банка, като взе предвид, че е в интерес на институциите, поставени под специален надзор с Решение № 73 от 20.06.2014 г. и Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ, и на техните длъжници по кредити да бъде позволено на банките да осъществяват някои банкови дейности за целите на погасяването на кредити, разреши на „Корпоративна търговска банка” АД и на „Търговска банка „Виктория” ЕАД да извършват:

Прокуратурата привлече още обвиняеми лица по КТБ АД

Съгласно заявеното в пресъобщение от 17.07.2014 г., Прокуратурата на Република България периодично предоставя информация за хода на досъдебното производство, касаещо дейността на длъжностни лица от управление „Банков надзор” на Българската народна банка, както и на длъжностни лица от „Корпоративна търговска банка” АД. Обемът на предоставяната информация се съобразява с необходимостта от опазване на следствената и банковата тайна.
І. Продължават активни процесуално-следствени действия по трите основни направления на разследване:

Доклад за текущото състояние на КТБ

В изпълнение на изискването на чл. 121 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) квесторите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) представиха Доклад за текущото състояние на банката. С доклада е представен неодитираният финансов отчет на банката към 30.06.2014 г.

За една година българите сме задлъжнели с 1,48 млрд. лв.

Нека да сравним данни за 2013-2014 г. които публикува министерството на финансите за изпълнението на бюджета и нивото на "Държавен дълг".

Към края на юни 2013 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 6 925.6 млн. евро, от който 3 209.1 млн. евро вътрешен и 3 716.6 млн. евро външен. В края на юни съотношението държавен дълг/БВП е 16.9%. Коефициентите на вътрешния и на външния държавен дълг са съответно 7.9% и 9.1%. В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 46.3%, а на външния – 53.7%.

Китайски хакери са откраднали данни за "Железен купол"

Група китайски хакери са проникнал в компютрите на три фирми, участващи в разработването на системата за противоракетна отбрана на Израел "Железен купол" и са откраднали голямо количество секретни документи, отнасящи се до израелското изобретение, това твърди блога за компютърни престъпления "KrebsOnSecurity".

Че се спасява да не го подгонят след оставката пак е ясно

Георги Кадиев

"Продължавам да се чудя защо Орешарски внесе актуализация на бюджета, след като БСП не я иска и собственият му финансов министър не я счита за необходима. Че Орешарски предаде БСП е ясно. Че се спасява да не го подгонят след оставката пак е ясно. Но не виждам никакъв смисъл от увеличение на дълга с 3 млрд лева с тази актуализация, освен ако не са намислили през задния вход да оправят КТБ. Без специален закон да направят това, което имаше за цел специалния закон..."

Трябва да има независима международна проверка със съдействието на Европейската централна банка

Една независима международна проверка на банковия ни сектор и случаят с КТБ ще даде необходимата сигурност на гражданите и вложителите, че държавата ще прояви воля да направи цялостна оценка на действията или бездействията на институциите по отношение на кризата във финансовия ни сектор. Това заяви в ефира на "Здравей, България” по Нова телевизия членът на ИС на АБВ Румен Петков.

В срок 20 дни от влизането на закона в сила, квесторите на КТБ, съвместно с БНБ, извършват оценка на капиталовата адекватност на КТБ

Георги Кадиев

Три пъти оманските акционери в КТБ са искали среща с ръководството на БНБ

До колкото знам три пъти оманските акционери в КТБ са искали среща с ръководството на Българската народна банка, но те са отказали. Това каза бившият финансов министър Стоян Александров в предаването „Здравей, България” по нова телевизия. Днес очаква да получи писмо от оманските акционери за да разбере дали това е вярно, допълни той.

Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2014 г

Индексът на потребителските цени за юни 2014 г. спрямо май 2014 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%. Инфлацията от началото на годината (юни 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.4%, а годишната инфлация за юни 2014 г. спрямо юни 2013 г. е минус 1.9%.

Средногодишната инфлация за периода юли 2013 - юни 2014 г. спрямо периода юли 2012 - юни 2013 г. е минус 1.6%.

Българската народна банка продължава работа по процедурата на специален надзор

След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България, в която участваха представители на основните парламентарни политически сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в следните две насоки:
1. БНБ вече осъществи контакт с Изпълнителния съвет на Европейската централна банка като част от подготовката на разговор между държавния глава и президента на ЕЦБ за стартирането на процедура за кандидатстване на България за членство в единния надзорен механизъм на Европейския съюз;

Не може да има 3,5 млрд. кредити, които да бъдат обявени за несъбираеми

Искам да е ясно, че в КТБ са интересите на нейните вложители и на кредитираните от нея лица.Това каза бившият премиер Иван Костов, в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Банката функционира като сечение на тези интереси. Това е четвъртата по големина банка и в нея стоят огромни интереси на хора, които са си вложили парите и хора които са взели кредити и се обслужват от банката, плащат заплати, целия им оборот зависи от тази банка, допълни Костов. Според него има две големи групи с интереси в банката.

Цветан Василев с официално изявление във връзка с твърденията, че е източвал КТБ АД от 2011 г. насам

"Уважаеми дами и господа,

Последната инсинуация, която се разпространява напоследък по мой адрес, е че съм източвал интензивно Корпоративна търговска банка АД от 2011 година досега.

Кой източва собствения си бизнес?

За този период съм се отказал от близо 100 000 000 лева дивидент. Печалбата от последните три години в размер над 190 000 000 лева беше капитализирана. Всички основни акционери предпочетохме да подкрепим растежа на банката, вместо да усвоим законно полагащите ни се дивиденти.

Платежния баланс в България през петия месец на 2014-а

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 54.8 млн. евро за май 2014 г. при дефицит от 44.5 млн. евро за май 2013 г. За януари – май 2014 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 34.8 млн. евро (0.1% от БВП) при излишък от 25.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – май 2013 г.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА