Загубено злато може да се намери, загубено време - никога.