ПИСМА

Вх.№ 96-00-204 от 13.05.2013 Дължими осигурителни вноски от възложител при изплащане на доходи на граждани на държави-членки на Европейския съюз за положен труд без трудово правоотношение на територията на държава извън Общността.

Писмо Вх.№ 9400117 от 17.05.2013 Данъчно облагане с данък на доход получен от местно физическо лице от отдаване под наем на недвижим имот

Становище Вх.№ 96-00-66 от 14.02.2013 относно право на приспадане на данъчен кредит за стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на нает лек автомобил,

Становище Вх.№ 94-00-39 от 18.02.2013 Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице регистрирано ката земеделски производител.

Становище 3_506/15.02.2012 г. определяне на облагаем оборот за целите на задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становище Изх. № М-24-32-45 Дата: 09.11.2012 год. Ползване на отстъпка по чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Становище 5 53-00-916/13.11.2012 г. ДДС, чл.70, ал.1 Дружеството има ли право на данъчен кредит по чл.70 от ЗДДС за разходите за леките автомобили?

Становище Изх.№ 53-00-750 от 29.11.2012 г. доставка на бетонни фракции, получени в резултат на разрушаването на бракувани производствени сгради и съоръжения, собственост на дружеството,

Становище Изх. № 26-Д-33 Дата: 09.11.2012 г. корекция на ползван данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за начислен данък за получени доставки на услуги по договор за лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост

Становище Вх.№ 2019124 от 19.11.2012 Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Становище Изх. № 20-00-356/ 13.11.2012 г. професионално обучение и обучение по професия „Охранител”, както и провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 5 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 3 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]