ПИСМА

Становище Изх. № 62-00-12 Дата: 13.11.2012 год. задължителни осигурителни вноски и данък върху доходите на членове на екипажа на кораб под български флаг; подаване на уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда

Становище Изх. № М-26-00-45 Дата 23.11.2012 г. Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените

Становище Изх.№ М-24-33-177 Дата: 22.11.2012 год. Задължително здравно осигуряване на руска гражданка, която пребивава продължително в Република България

Становище Изх. № 53-02-612/26.11.2012 г. частен съдебен изпълнител (ЧСИ) A е проведена публична продан чрез търг на три броя товарни автомобили и един колесен трактор

5_23-22-3179/15.11.2012 г. прекратяването на трудовото правоотношение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а работникът да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност

Становище Изх. № 24-31-137 Дата: 28.11.2012 год. издаване на данъчен документ по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител (ЧСИ)

Становище Изх. № М- 24-31-84 Дата: 01.11.2012 год. прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на моторна яхта

Становище Изх. № 94-В-419 Дата: 26.11.2012 год. прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при начисляване на ДДС върху таксите от Тарифата за такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)

Становище Изх. № 04-03-12 Дата: 06.11.2012 год. задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Становище Изх.№ 24-34-128 Дата: 27.11.2012 г. данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато данъчно задължено лице, установено на територията на страната осъществи внос на злато, различно от инвестиционно злато

Становище Изх. № 24-32-58 Дата: 26.11.2012 год. Данъчно третиране на пътните и други разноски, направени от общинските съветници във връзка с работата им в съвета

Становище Изх. № 26-И-172 Дата: 26.11.2012 год. лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си

Становище вх. № 96-00-781/ 28.11.2012г. Дружеството е данъчно задължено лице, което се явява възложител по строежа на жилищна кооперация с апартаменти с цел продажба

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 8 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 6 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]