ПИСМА

Становище Изх. № 12-00-621 Дата: 05.12.2012 год. Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем.

Становище Изх. № М-24-33-153 Дата: 07.12.2012 год. определяне на периода, през който лицата притежават статут на „регистрирани тютюнопроизводители”, след направените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2012г

Становище Изх. № 24-34-102 Дата: 13.12.2012 год. прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на получени доставки от данъчно задължено лице, свързани с пътуване и престой на командировани лица

Становище Изх. № М-24-33-178 Дата: 04.12.2012 год самоосигуряващо се лице, осъществяващо патентна дейност, при определяне на годишната данъчна основа за доход от наем, придобит през 2011 г., може да приспадне вноските, които е задължено да прави за дан

Становище Вх.№ 9600801 от 10.12.2012 съгласно кои разпоредби на българското и европейското законодателство не се начислява ДДС на европейските клиенти

Становище Вх.№ 96-00-813 от 17.12.2012 В случай, че собствеността на земята и плана за строежа са на физическото лице, може ли ЕТ да ползва данъчен кредит за закупените материали и услуг

Становище Изх. № 53-00-941 13.12. 2012г. Следва ли ЧСИ да издаде документ (фактура или сметка) на платилия таксата за образуване на изпълнително дело взискател с оглед упражняване право на приспадане на данъчен кредит от последния

Становище Вх.№ 96-00-807 от 13.12.2012 т фискалната памет на ФУВАС е установено разминаване в ДДС – то не отговаря на 20 % от оборота на съответния кафе автомат

Становище Вх.№ 0700416 от 03.12.2012 Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и осигурителното законодателство във връзка с направена застраховка „Живот”

Становище 3_3637/04.12.2012г. прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при временно спиране на работата на фискално устройство

Становище Вх.№ 2015679 от 05.12.2012 Съгласно чл.20, ал.1 и чл.20а, ал.1 от Закона за храните, търговците са длъжни да изтеглят храните, които са негодни за консумация и не са безвредни за хората

Становище Изх. № 23-29-130/07.12.2012 г Допусната ли е очевидна фактическа грешка при установяването на размерите на дължимите лихви в РА

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 16 потребители :: 3 регистрирани, 0 скрити и 13 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]