ПИСМА

Становище Вх.№ 94-00-265//07.11.2012г инженер –проектант „свободна професия” , регистриране на фискално устройство и издаване касови бележки

Становище 5_ 20-00-361/13.11.2012 г. За доказване на доставката, освен издаване на фактура от данъчна гледна точка, необходимо ли е друг документ, като спецификация, товарителница и т.н.?

Становище Изх. № 94-00-201/07.11. 2012 г. Следва ли да бъде отразено движението на тръбите от Словения до България в интрастат-декларацията?

Становище Изх.№ 20-00-332 от 29.11.2012 г. Представлява ли получената от търговеца компенсация, съгласно наредбата, облагаем оборот по смисъла на ЗДДС?

Становище Изх.№ 94-В-401 Дата: 26.11.2012 год. отворено писмо до Националната агенция за приходите във връзка със задължителното здравно осигуряване на българските граждани, живеещи и работещи в чужбина

Становище Изх. № М-24-33-171 Дата: 28.11.2012 год. данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на осигуряване от лечебно заведение на медицински изделия, необходими при извършването на здравни (медицински) услуги

Становище Изх. № 26-Т-231 Дата: 05.11.2012 год. данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга, свързана с прехвърляне на част от правата и задълженията по договор за търсене и проучване на природен газ

Становище Изх. № М-24-31-41 Дата, 12.11.2012 г. данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по отдаване под наем на част от сграда, собственост на английско дружество и упражняване право на възстановяване

Становище Изх. № 62-00-12 Дата: 13.11.2012 год. задължителни осигурителни вноски и данък върху доходите на членове на екипажа на кораб под български флаг; подаване на уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда

Становище Изх. № М-26-00-45 Дата 23.11.2012 г. Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените

Становище Изх.№ М-24-33-177 Дата: 22.11.2012 год. Задължително здравно осигуряване на руска гражданка, която пребивава продължително в Република България

Становище Изх. № 53-02-612/26.11.2012 г. частен съдебен изпълнител (ЧСИ) A е проведена публична продан чрез търг на три броя товарни автомобили и един колесен трактор

5_23-22-3179/15.11.2012 г. прекратяването на трудовото правоотношение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а работникът да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 11 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 9 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]