ПИСМА

Писмо Изх. № 94-Г-325 Дата: 29.01.2014 год. Подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за трудов договор, с международен елемент, за който страните са избрали правоотношението да се урежда от законодателството на друга държава.

Писмо Изх. № 07-00-23 Дата: 28.01.2014 год. относно: промяна на задължение за патентен данък при смърт на задълженото лице и подаване на декларация за прекратяване на патентната дейност от наследниците

Писмо 2_ 64/16.01.2014г. регистрирано по ЗДДС лице притежавате лиценз за търговия със зърно, както и фабрика за производство на белен слънчоглед и нерафинирано слънчогледово олио

Писмо 2_67/16.01.2014г. документалната обоснованост на разходи за гориво, закупено във връзка с транспортна дейност, осъществявана в чужбина и правото на данъчен кредит по тези покупки, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавена стойност /ЗДД

Писмо Изх. № 24-30-27 Дата: 28.01.2014 год. Относно: Данъчно третиране на доходите от осъществяване на дейност по видеозаснемане на сватби и други събития

Писмо 2_1595/ 03.01.2014 г. ОТНОСНО: осигурителен доход върху който се дължат осигурителни вноски за времето, през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

Писмо 2_214/12.01.2014г. изискванията за обособяване на фирмена каса в търговски обект, както и да Ви бъде дадено определение на понятието „фирмена каса

Писмо №66-1/19.01.2014г. По силата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение №2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС е изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо 2_6/02.01.2014г. Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната

Писмо Изх. № 07-00-23 Дата: 28.01.2014 год относно: промяна на задължение за патентен данък при смърт на задълженото лице и подаване на декларация за прекратяване на патентната дейност от наследниците

Писмо 2_72/17.01.2014г. Може ли работодател да поеме лечението на работник в дружеството, което ще е продължително и ще се проведе в чужбина?

Писмо 63/29.01.2014 земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо Изх. № 26-Л-64/11 Дата: 30.01.2014 год. искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга

Писмо Изх. № 24-34-136#1 Дата: 30.01.2014 год. Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, какт

Писмо 3_186/20.01.2014 г. Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени във връзка с остойностяване на дял от недвижим имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) и присъ

Писмо 3_237/27.01.2014г. Относно: данъчно третиране на придобиване на превозно средство и отдаването му под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 12 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 10 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]