ПИСМА

Писмо Вх.№ 070044 от 24.02.2014 Следва ли да се изискат допълнителни доказателства за намерените парични средства и златни ценности, какви да са те, или да се изчисли наследството по така подадените данни по декларацията?

Писмо 5-20-00-18/04.02.2014 г. Приложима ли е разпоредбата на чл. 18 от ЗДДФЛ при определяне на дължимия данък за придобити доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки на местни лица с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто?

Писмо 2_263/24.02.2014г. ОТНОСНО: разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, свързани със скритото разпределение на печалбата и попълване на Приложение 4 / обр.1014/ към годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.

Писмо №126-1/10.02.2014г. Следва ли да се приложи разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС за продажба на метлено семе, което се добива при роненето на метлен клас, когато получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо 3_389/11.02.2014г. Относно: данъчно третиране на доставка на белен слънчоглед – цял и начупен по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), осъществена след 01.01.2014 г.

Писмо Вх.№ 94-00-48 от 20.02.2014 Относно: Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот

Писмо Вх.№ 96-00-58 от 05.02.2014 ЕТ има ли право на данъчен кредит по фактурите издадени от ЧСИ, след като сумите впоследствие се възстановяват от длъжника същия?

Писмо 150/10.02.2014 Как може да се анулират фактури, издадени през 2013г., след като същите са платени и вписани в дневника за покупки, без да е получена стоката?

Писмо Вх.№ 940036 от 06.02.2014 ОТНОСНО: Облагане на доход от трудово правоотношение на физическо лице с над 50 на сто намалена работоспособност

Писмо 3_303/03.02.2014 г. Относно: Данъчно третиране на доходи, получени от осъществяване на дейностите дърводелец и земеделски производител

Писмо Вх.№ 94-00-34 от 05.02.2014 Относно: Облагане на доход от парична печалба от Еврофутбол по реда на ЗДДФЛ и формира ли доход за регистрация по ЗДДС

Писмо Изх.№ 94-В-43 Дата: 25.02.2014 год. Дължими ли са здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ при основния работодател, за периода на неплатения отпуск на лицето?

Писмо 3_346/07.02.2014 г. данъчно и осигурително третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 10 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 8 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]