ПИСМА

Писмо 05-53-04-21/20.02.2014 г. Какви данъци и осигурителни вноски се дължат върху изплатените суми за издръжка(стипендия) при различните видове обучения, съгласно чл. 3, ал. 5 от договора за придобиване на квалификация, сключен с обучаемите лица

Писмо 5-20-00-352/04.02.2014 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 08-Н-4 Дата: 26.02.2014 год. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имот, който няма да се ползва през цялата година

Писмо 2_224/ 25.02.2014 г. ОТНОСНО: осигурителен стаж и осигурителни вноски за времето през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

Писмо Изх. № 24-34-127 Дата: 17.02.2014 год. Прилагане разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване; § 1, т. 26, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; чл. 26 и 31 от ЗКПО

Писмо Изх. № 24-34-3 Дата: 25.02. 2014 год. Относно: възможност за възстановяване или прихващане от НАП на присъдени в полза на лицата съдебни разноски

Писмо 5- 53-04-51/12.02.2014 г. Приложима ли е разпоредбата на чл.29, ал. 1, т.2, б.,,б” от ЗДДФЛ при продажба на дялове в дружество, придобити срещу апортна вноска-изобретение?

Писмо 2_201/07.02.2014 г. Необходимо ли е да издавате протоколи по чл.117 от ЗДДС, когато лова се провежда на територията на страна членка на ЕС и съответните собственици на ловни територии Ви издават фактури за лова?

Писмо Изх. № 24-34-126 Дата: 17.02.2014 год. приложение на чл. 31, т. 2, б. “а” и “б” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество извършва доставка на стоки, които се транспортират от територията на страната

Писмо Изх. № 24-34-119 Дата: 13.02.2014 год. Относно: понятие за “значително по-ниска” от пазарната стойност при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Писмо Изх. № 04-11-2 Дата: 12.02.2014 год. Относно: изчисляване на размера на неустойка по договор за доставка, за която е дължим данък върху добавената стойност

Писмо 3_460/17.02.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 173, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с възстановяването на преотстъпен данък.

Писмо Вх.№ 960073 от 17.02.2014 ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на дружество предоставящо онлайн езикови курсове без пряко участие на преподавател

Писмо Изх. № 24-34-121 Дата: 17.02.2014 год. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг на лек автомобил

Писмо Изх. № 24-34-135 Дата: 13.02.2014 год. Относно: Удържане на окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ за доходи от лихви, начислени в полза на чуждестранни физически лица

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 17 потребители :: 3 регистрирани, 0 скрити и 14 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot]