ПИСМА

Писмо вх. № 96-00-393/30.08.2013 г. право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта,

Писмо вх. №96-00-66/14.02.2013 г. право на приспадане на данъчен кредит за стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на нает лек автомобил

Писмо вх. № 94-00-218/ 01.08.2013 г има ли право дружеството да ползва данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за поддръжка и ремонт на нает от физическо лице лек автомобил

Становище 20-19-103 Изх. № ТД - дата 23.08.2012 Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Указание Изх.№ 20-00-01 от 02.01.2014 Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи

Писмо Изх.№ 62-00-3 Дата: 30.07.2013 год. данъчно третиране на доставка на услуга, свързана със съхранението на тленни останки в хладилна камера в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № М-26-Н-48 Дата: 16.07.2013 год. : право на приспадане на данъчен кредит по договори за лизинг с предмет леки автомобили, както и във връзка с разходите, свързани с тяхната експлоатация съгласно разпоредбите на ЗДДС.

Писмо Изх. № 24-34-158 Дата: 23. 07. 2013 год приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-33-32 Дата: 02.07.2013 год. прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на бартер по договор за предоставяне на концесия за строителство и услуга, свързана с предоставянето на правото да

Писмо Изх.№20-00-356 29.08.2011г. Дружеството е регистрирано лице по ред на чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и извършва проектантки услуги на данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в Естония.

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 7 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 5 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]