СЧЕТОВОДНА

Кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове при използването на СС 21 Ефекти от промените в обменните курсове.

Кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове. Едно предприятие може да осъществява дейности в чуждестранна валута, когато има сделки в чуждестранна валута или да развива чуждестранна дейност. За целта СС 21 Ефекти от промените в обменните курсове, е да определи как сделките с чуждестранна валута и чуждестранната дейност да бъдат включени във финансовите отчети на отчитащото се предприятие.