анализ на банкова сметка

Публикувано от Анонимен on Ср., 10/21/2009 - 14:28

привет!
Имам нужда от помощ. Трябва да направя анализ на банкова сметка, но за пръв път чувам за такова нещо. Ако има възможност изпратете нещо да видя.

Публикувано от Анонимен on Ср., 10/21/2009 - 14:31

Permalink

За първи път чувам на някой да му искат анализ на банкова сметка от НАП. Най-общо трябва да направите анализ на постъпленията и плащанията по сметката.

Постъпленията могат да са от:
1. приведени суми от клиенти
2. привлечени средства (кредити)
3. финансирания
4. внесен собствен капитал и т.н.

Примерно плащанията могат да бъдат:
1. по трудови и извънтрудови възнаграждения;
2. за осигуровки, към ДОО и здравната каса
3. към бюджета за данъци
4. плащания към доставчици
5. плащания по кредити и др.

Всичко това се вижда по дебита и кредита на съответната банкова сметка. Вземете една бланка за паричен поток и я разгледайте. Най-лесно се прави анализ и сравнителен анализ на паричните потоци по нея (само, че ще я попълните само за съответната банкова сметка). Като проследявате нетните парични потоци от различните постъпления и плащания, към определена дата за даден период (а ако ви изискват сравнителен анализ, го сравнявате с друг период). По този начин може да се проследи обем на постъпления в сравнение с плащанията.

Не съм сигурен, че съм ви бил полезен, но не ми е ясно за какво точно ви искат този анализ.

Публикувано от Анонимен on Ср., 10/21/2009 - 14:32

Permalink

всичко това съм дала във вид на аналитични сметки, но ми поискаха анализ и при зададения от мен въпрос какво да съдържа анализа тя ми отговори, ми вие не знаете ли как се прави анализ. аз съм счетоводител от 25 години но за първи път чувам за такъв анализ

Публикувано от Анонимен on Ср., 10/21/2009 - 14:33

Permalink

Това което вие сте им дали е аналитичност на сметката, а не анализ. Честно казано отдавна съм учил финансов анализ. Това което си спомням, че анализът на паричните финансови потоци и ликвидността се извършват по показатели и компоненти, което от своя страна позволява по-детайлното разглеждане и анализиране дейността на предприятието и неговите текущи потребности. По този начин се проследяват печелившите и губещите производства, както и възможността за бъдещи инвестиции. От анализа е видно също и съотношението на собствения и привлечения капитал и т.н.

Обикновено това се прави за цялото предприятие, а не само за определена банкова сметка, за това и не мога да разбера защо ви искат анализ само на банкова сметка.

Едно време имаше НСС 13 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, в който се регламентираше материята свързана с анализа на предприятието, но той е отменен. И не съм сигурен дали ви искат точно това.

Ако искате прочетете стандарта и го приложете само за банковата сметка (което няма да има много смисъл), и не ми се струва логично да се иска анализ само на банкова сметка.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)