Чия ли собственост спасява тогава от Натура ?

Тома Белев "Представящият се за лидер на протестиращите земеделци в Добруджа, Виктор Лучиянов, няма собственост върху земеделска земя.Чия ли собственост спасява тогава от Натура ?

Днес на срещата в Министерски съвет за Калиакра нито един земеделски производител не взе думата за да обясни как Натура 2000 му пречи. Цеко и Гергов можеха барем един да намерят да се оплаче."