Държавния дълг и съотношение държавен дълг/БВП

На фона на задълбочаващата се дългова криза в Гърция и постоянните сравнения на България с нея, да погледнем една извадка какъв е бил държавния дълг и съотношение държавен дълг/БВП (брутен вътрешен продукт) през последните години

Към края на 2000 г. 20 616 млн. лв (10543 в евро) „държавен дълг/БВП“ е 80.6%
Към края на 2001 г. 20 752 млн. лв (10612 в евро) „държавен дълг/БВП“ е 73.6%
Към края на 2002 г. 9295.4 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 49.5%
Към края на 2003 г. 8441.3 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 47.8%
Към края на 2004 г. 7954.3 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 40.9%
Към края на 2005 г. 6844.4 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 32.4%
Към края на 2006 г. 6199.9 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 25.6%
Към края на 2007 г. 5709.7 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 21.8%
Към края на 2008 г. 4841.6 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 14.3%
Към края на 2009 г. 4828.5 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 14.8%
Към края на 2010 г. 5385.0 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 14.7%
Към края на 2011 г. 5945.9 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 15.3%
Към края на 2012 г. 6991.2 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 17.6%
Към края на 2013 г. 7218.7 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 17.9.3%
Към края на 2014 г. 11 300.7 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 27.1 %
Към края на април 2015 г. 12 253.3 млн. евро „държавен дълг/БВП“ е 28.7 %

България е втора по най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС след Естония. За това и не е реалистично политическото говорене, че България върви по стъпките на Гърция. Разбира се докато у нас държавния бюджет е на дефицит, то и държавен дълг ще се увеличава, независимо от това коя политическа сила ни управлява.

Няма страна която да е в състояние да обслужва дълг, който надвишава съотношение държавен дълг/БВП от 120% ( Гърция е над 175%). Ние сме много далече от тази граница. За съжаление тази граница я надвишават и някои други страни, като Ирландия, Италия и Португалия и това е много обезпокоително.