Информацията се поднася така, че публиката да възприеме становището на ВАП

Говорителят на Централната избирателна комисия Цветозар Томов "Вчера беше проведено поредното заседание на ВАС по дело 12987/2016 година по жалба на ИК, представляван от Станислав Трифонов, срещу решението на ЦИК относно резултатите от Националния референдум. Бяха призовани двете страни по делото, прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) и трите вещи лица, извършили математико-статистическа експертиза, която беше представена пред съда. Съдът ще се произнесе в двуседмичен срок. Ако го уважаваме, трябва да се въздържаме да коментираме делото преди произнасянето на съда. Но междувременно в маса медии (а и в "Шоуто на Слави") се появиха коментари, които се позовават на изразеното становище от ВАП, а не на представената експертиза, заради която съдът се събра. Освен това информацията се поднася така, че публиката да възприеме становището на ВАП като становище на експертизата на вещите лица. Ще кажа само, че ТОВА НЕ Е ВЯРНО. Бих казал и повече, и с по-остри думи, но е редно да изчакаме произнасянето на съда."