Истинската биография на

Христо Комарницки "Очаквайте!
"Бате Бойко, усещаш ли жегата зад ъгъла, изпепеляващия хлад на "Козяк" стрийт ?
Време е да спасяваш кожата!""

Христо Комарницки