Кой ли не взе становище, точно ние…

За трети пореден път заседанието на Пленума на ВСС се провали, този път поради липса на кворум. В залата бяха Лозан Панов, Светла Петкова, Мария Кузманова, Магдалена Лазарова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Соня Найденова и Юлиана Колева.

В дневния ред фигурираха точките, които бяха отложени от предходните две прекъснати заседания на съвета. Две от тях се отнасят до набелязване на конкретни мерки по препоръките в независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата и анализа за нейната независимост.

Като допълнителна точка бе внесено и изготвяне на становище на ВСС по предлаганите изменения в ЗСВ, които се отнасят до финансирането на съсловните организации, даване на възможност на членовете на съвета след изтичане на мандата им да изберат в кой орган да се върнат на работа – дали в този, в който са били преди избора или в друг, равен по степен.

Лозан Панов - "Подобен подход който се случи и на други две заседания намирам за неконструктивен. Има достатъчно работа, която да свърши." И поиска да разбере какви са причините някои членове днес да не присъстват на заседанието.

Отлагат се много важни въпроси, единият засяга формулиране на конкретни мерки и прегледа по анализа за прокуратурата изготвен от службата за подкрепа за структурните реформи на ЕС, както и обсъждане на предложението на главния прокурор за извършването на такъв анализ на съдилищата, заяви Калин Калпакчиев. Другия въпрос който е много важен и ще изпуснем актуалността е за проекта за промени в ЗСВ. Ние нямаме становище. Евентуално днес беше моментът да го формулираме, тъй като много вероятно парламента ще го приеме на първо четене, докато ние успеем изобщо да проведем заседание. Кой ли не взе становище, точно ние… Очевидно отсъствието на нашите колеги е съзнателен опит, така го тълкувам аз, да се провали заседанието, свързвам го с провала на предходните заседания при излизане от залата. Както отбеляза г-н Панов не само не е конструктивно, за мен е безотговорно, от гледна точка на това, че ние сме държавен орган и имаме отговорност към съдебната власт и колегите".