Кой си ти бе, аман от твоите ултиматуми

Акад. Петър Иванов "Славчо, давам ти една седмица срок:
1. Да осъзнаеш какво нещо си, дали не си безсмислено дълго нещо, и май твърде вулгарно, май доста грозно и май глуповато, не е ли тъй, не се прави на умен;
2. Да си оттеглиш тъпия ултиматум, кой си ти бе, аман от твоите ултиматуми и референдуми, бактисахме;
3. Да обърнеш внимание на душевното си здраве и да предприемеш медицински мерки спрямо евентуалния нарцисизъм и месианските си фиксации;
4. Да се завърнеш в бащината къща, в Учин дол, имате си бахча, бостан, нивичка, копай с мотиката, имате мотики, Славчо, за твое добро е;
5. И да се ожениш, ама за мома, ей, и фертилна, виж ко става с демографията.

Ако не изпълниш всичките точки на настоящия ми ултиматум, обявявам, че ще си разплета резедавата жилетка публично, пред Битивито"