Мили семейни картинки във "висшето образование"

Вчера студентът от УНСС, който сигнализирал за нередности на писмен изпит бе наказан от ръководството на учебното заведение. Академичният съвет е решил да му наложи последно предупреждение за отстраняване с мотива, че е уронил престижа на университета, след като разкри как преподавател пише тройки, без реално да изпитва.

Ректорът на УНСС Стати Статев през 2013 г. по време на студентските протести каза "Като не ви харесва в България - емигрирайте, но не пречете на колегите си." Изглежда за това са наказали този студент, защото е пречел на колегите си да им пишат тройки на празен лист. Така че спешно да си стяга куфарите и скоропостижно да емигрира. Така е като живеем в страната на абсурдите.

Огнян Минчев политолог "Как не го е срам този студент... Да урони престижа на толкова престижно заведение... Да хвърли сянка на съмнение в почтеността на тези, които по неизвестни причини пишат тройка (или повече) на празен лист... Някой ми беше казвал, че имало университет, който се нарича Утре носете съответната сума... Не, не е пернишкия - той другояче се казва... Мили семейни картинки във "висшето образование" на Милиционерска Република България - всички прилики със заслужили ръководни дейци на висшето образование не са случайни!"

Eмил Кошлуков "Академичен съвет наказва студент, че е казал истината. Това е безобразие. Тези хора нямат право нито да преподават, нито да възпитават децата ни."