Настояваме за незабавната ви оставка

Шестнадесет от най-известните български юристи подписаха писмо с което поискаха незабавната оставка на правосъдния министър Цецка Цачева заради нападките й срещу Лозан Панов от последните няколко седмици. То е подписано от бившия български съдия в ЕСПЧ в Страсбург Здравка Калайджиев, преподавателя по право на ЕС Станислав Костов, преподавателя по гражданско право доц. Кристиян Таков, адвокатите Ина Лулчева, Емилия Недева, София Разбойникова, Николай Руневски, Георги Атанасов, Йорданка Бекирска, Динко Кънчев, Ивайло Костов, Симеон Стойчев, Петя Косева, Анна Гаврилова-Анчева, Даниела Екимова и Маргаргарита Калайджиева.

"От публичните Ви изказвания за състоянието и бъдещето на реформата на съдебната система и коментарите Ви за опитите на председателя на Върховния касационен съд да предизвика сериозното им обсъждане на най-високо равнище оставаме с впечатлението, че възгледите Ви за разделението на властите и тяхното взаимно възпиране, за върховенството на закона и независимостта на съда, изглежда, не съответстват в пълна степен на смисъла, който съвременното демократично общество придава на тези понятия"

"Намираме за крайно неуместно изказването ви, че ако иска промени, г-н Панов следва да се кандидатира за депутат". Това е по повод коментара на Цецка Цачева към Лозан Панов, че Панов говори политически и го посъветва да стане депутат, ако иска да лансира подобни идеи. "Считаме, че реформата на съдебната система е преди всичко вътрешен обществен въпрос, който засяга всички български граждани. Осигуряването на справедлив съдебен процес и върховенство на закона в Република България е процес, който не следва и не може да бъде политизиран или ограничен до мандата на определени лица, или управлението на една, или друга партия, защото гражданите на демократичните общества следва всякога да имат достъп до независим съд и закони, пред които всички са равни. Справедливостта, от която всички се нуждаем, няма политически цвят и не може да бъде осигурена само от законодателя в рамките на мандата на една или друга партия", се казва още в петицията.

"По наше убеждение, ролята на министър на правосъдието е да свързва изпълнителната и съдебната власт, а не да ги противопоставя, или да злепоставя представители на коя да е от тях, а ролята на Висшия съдебен съвет, който вие председателствате, е да осигурява и брани независимостта на съдебната власт, а не да пренебрегва мнението и достойнството на нейните представители. Като считаме, че публичните Ви изявления са несъвместими с тези функции, настояваме за незабавната ви оставка."