Но нашите "юнаци" се ослушват

Илиян Василев "Нека поясня какъв шанс губим, ако пропуснем да се договорим за нови условия с Газпром и за влизащо веднага в сила намаление на цената на природния газ, като сменим формулата и най-вече като отиграем претенциите за надвзети суми след 2012 година, с което Газпром имплицитно се съгласи в преговорите си с ЕК. Основно заради по-високи от пазарни цени, на които сме купували природния газ след начаолто на разследването на комисията.

До момента на даване на становище по предложението на Газпром до ЕК имаме златно време да договорим максимално изгодна за себе си позиция в преки преговори с Газпром. Имам инфо, че те дори са ни предлагали, но нашите "юнаци" се ослушват, защото чакат Годо - тръба през Черно море и хъбче. Чакат орел в небето и затова пренебрегват врабче в ръката.

В оптималния случай цената на природния газ, благодарение на зависимостта на Газпром от нашия отговор към ЕК и преговорния лост на претенциите, може да падне драстично.

Това ще отвори прозорец на възможности на индустрията и ще неутрализира повечето проблеми свързани с цената на природния газ от 1 април и последващия ефект върху свързани стоки.

Ако Газпром не реагира, тогава сме свободни да отправим всички бележки и отразим всяко недоволство в отговора си към ЕК. Пратим ли становището в ЕК - вече сме пропуснали да получим своята изгода в двустранни преговори, а ще разчитаме на общи ЕК политики и позиции.

Разбирам, че българската страна готви някакъв отговор, който е обтекаем и на принципа "да не бягаме пред вятъра", да са оглеждаме и ослушваме за да не дразним "големия" брат.

От служебно правителство и този президент не може да се очаква нищо друго. Хората от ГЕРБ трябва да си стъпят в ролята, защото ще дойдат при свършени факти.

И да престанат служебните и пригласящи им да говорят глупости, че цената на природния газ у нас е най-добрата в региона, че няма други доставчици и няма по-ниски цени.

Не вярвайте, че няма начин, или не можем. Не искат."