Но някой ден и това ще се случи

Теодор Михайлов "Има едни хора, дето други хора вечно са им виновни, че:
Нещо са направили, без да ги питат.
Нещо не са направили, а можеха да ги питат.
Обединили са се с някой, без да ги питат.
Не са се обединили с някой, а трябваше да ги попитат.
В компанията им го няма някой, който харесват.
В компанията им някой е боклук, а те хич не го харесват.
Някой за нещо все им е длъжен, някой за нещо все се е издънил, някой нещо все не прави това, което и те не правят.
А не го правят, за да не може никой никога да не ги обвини в същите неща, в които те, като морален стожер на обществото, обвиняват всички.
На тези хора аз искам да се поклоня ниско.
Тези хора много добре знаят какво трябва да правят всички.
Дори самите те са на път да го направят, но в момента са твърде заети да дават акъл на другите.
Но някой ден и това ще се случи.
Някой ден, когато им цъфнат налъмите, с които са пълни главите им.
Наздраве за тези хора, светът би бил ужасяващо скучно място без тях!
Поклон!"