Носи щастие

Нилс Бор завел свой колега на вилата си. На вратата на вилата висяла подкова. Колегата попитал изненадано.
- Защо ви е тази подкова, защо това суеверие?
- Носи щастие - отговорил Нилс Бор.
Но нима вярвате в това?
- Не вярвам, но казват, че действа и ако не вярваш.