ПРЕДИЗБОРНА КУШИЯ

Корнелия върху кобила
предизборно се възкачила!
Сега очаквам, майко мила,
и Бате Бойко връз камила!
(PR-ките отвръщат с лаф:
- Защо пък не върху жираф?)

Петър Краевски