Румен Радев върна разпоредбите от закона, с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове

Президента Румен Радев наложи вето на промените в Закона за опазване на околната с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда и биологичното разнообразие и го върна за ново обсъждане в Народното събрание.

Законопроектът беше внесен от депутати от ГЕРБ, като мотивите им за отпадане на касационния контрол бяха, че така ще се избегнат дългите и тежки процедури по обжалване, които забавят инвестиционните проекти.

Според президента, за да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда, държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане. Такъв контрол се осъществява от административните съдилища, чиято правозащитна функция се реализира на две инстанции. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност.

Отпадането на втората съдебна инстанция е мотивирано със съкращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологичното законодателство е превантивно насочено – да не настъпят непоправими екологични последици, гаранция за което е и съществуващото двуинстанционно съдебно производство.