Срамно е, когато медиите се опитват да ни върнат в онова време преди 70 години

Тома Белев "Рядко критикувам някой друг освен държавата и нарушаващите законите, и това е един от тези пъти. Три дена и половина следя медиите заради случващото се по Северното Черноморие и не видях нито една медия да потърси мнението на специалистите. Разни великогръцки шовинисти, дето живеят на 200 километра от Добруджа, обясняват какво са степи, как трябва да се опазват, раздават оценки и присъди на научната им работа и работата на цялата БАН и универистетите и НИТО една медия не видях да потърси мнението на експертите. За нас от природозащитните организации - е ясно защо не ни търсят, ама защо не потърсите мнението на БАН и университетите? Предавате материали как хора, дето не са прочели и три книги през живота си, раздават присъди за научна работа, искат оставки и замерват учените с тежки предмети, а не търсите тяхното мнение. Нали уж имате етичен кодекс, нали уж го спазвате? Къде е мнението на проф.д-р Павел Зехтинджиев (носител на наградата на Американското Орнитологично Общество за забележителни достижения в изследванията на птиците за 2016), на доц. д-р Росен Цонев ( единствения българин участвал в разработването на Европейската червена книга за хабитатите и отговарящ точно за степите на европейско ниво), на проф. д-р Вълко Бисерков (бивш директор на ИБЕИ - БАН), на декана на факултета по горско стопанство в ЛТУ доц.д-р Мариус Димитров и на десетките други професори, доценти и доктори участвали в разработването на Плана за управление? Срамно е, когато медиите се опитват да ни върнат в онова време преди 70 години когато месари и алитерати почнаха да управляват България."