Супер е хем да протестираш срещу Натура 2000 , хем да прибираш милиони от европейските фондове за Натура 2000

Снимка от фейсбук страницата на Тома Белев

От фейсбук страницата на Тома Белев "За сведение на публиката - МОСВ има договор с организация, на водещият протестите в Добруджа г-н Канариев, за 1,1 млн. лева за подпомагане на тритони и бумки в Натура 2000 защитените зони в община Поморие.

Мисля си, че е супер хем да протестираш срещу Натура 2000 , хем да прибираш милиони от европейските фондове за Натура 2000.
Особено за видове, които не се срещат в съответните зони, милион лева са добро плащане.. "