Война, в която бойните действия се водят на полето на неграмостгността

Огнян Димитров Минчев български политолог "Това е война - война, в която бойните действия се водят на полето на неграмостгността. Тези млади момчета и момичета не знаят нищо за Русия - вчера и днес. Те не познават историята на собствената си страна, когато бяхме управлявани от Москва. Те не знаят какво дължат на факта, че сме част от свободния свят. А най-безотговорни сме самите ние - които знаем с всичко това чрез преживяното в собствения ни живот. Досега трябваше да сме в състояние да накараме силните на деня да помислят за тези млади хора - за образованието им, за перспективата им, за ценностите им, за бъдещето им, за възможностите им да работят и да живеят достойно. А не да гледаме равнодушно как надути "работодатели" се възмущават, че нямали работна ръка. Безобразие - плащали по 500 лева (когато плащат) - и пак нямало кой да работи. Бруталният капитализъм ражда брутален комунизъм и брутален ""национализъм". На тази почва хибридчиците неуморно работят..."