Забрана за финансиране на съсловните магистратски организации

Готвят се промени в Закона за съдебната власт, които предлагат забрана за финансиране по донорски програми на съсловните магистратски организации. Задължение не само новопостъпилите, но всички магистрати да декларират членството си в такива организации.

Според вносителите източници на финансиране на организациите могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. "Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма", се предлага в законопроекта.

Почти всички съсловни организации - и съдийски, и прокурорската, получават финансиране по различни проекти. По-голяма част от тях са свързани с обучения и специализация, което е полезно за самите магистрати. Членският внос едва ли ще стигне за организирането и провеждането на такъв тип обучения.

Съдия Нели Куцкова е казала пред Mediapool, че "Очевидно тази промяна е насочена срещу Съюза на съдиите в България, който не си мълчи и явно дразни силните на деня". Предложението идва броени дни след апела на осем камари, представляващи чуждестранни инвеститори у нас, за истинска и задълбочена съдебна реформа с акцент върху прокуратурата.

В законопроекта се предлагат още още няколко забрани - за получаване на възнаграждение за научна и преподавателска дейност, ако е финансирана от чужда държава или чуждестранно лице (в мотивите липсва и обосновка защо се налага тази промяна), както и забрана за всички магистрати да участват в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейския парламент от България, президент и вицепрезидент на републиката и местни избори.

И още - забранява се участието на магистрати в органите на сдружения на други юристи, а към забраната да упражняват търговска дейност се добавя и изразът "под каквато и да е форма, лично или чрез други лица".

В същото време законопроектът предлага кадрови бонус за членовете на настоящия състав на Висшия съдебен съвет, като предвижда възможност при прекратяване на мандата им магистратите, заемали длъжности в изпълнителната власт и в други държавни органи, кадровиците да изберат къде да отидат - дали да се върнат на старата си длъжност, например, в някой апелативен съд в страната или да останат в столицата и да работят да речем в апелативния спецсъд. Условието е длъжността да бъде равна по степен на заеманата от тях преди това. Но народните представители са забравили да направят това изравняване по отношение на инспекторите, за които се запазва сегашната редакция на текста - връщат се задължително на старите си работни места.