СЪДЕБНА

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 София, 22 декември 2016 годин

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
№ 2
София, 22 декември 2016 година
Върховният касационен съд на Република България, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ в съдебно заседание на дванадесети юли две хиляди и шестнадесета
година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛОЗАН ПАНОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАТЯНА КЪНЧЕВА, КАПКА КОСТОВА,
КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА
РУЖЕНА КЕРАНОВА
ЕЛЕНА АВДЕВА
НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ
БИЛЯНА ЧОЧЕВА
БЛАГА ИВАНОВА
ЖАНИНА НАЧЕВА

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4

София, 12 март 2016 година
Върховният касационен съд на Република България,
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ в съдебно
заседание на първи октомври две хиляди и петнадесета година в състав:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАТЯНА КЪНЧЕВА, ВЕРОНИКА ИМОВА, ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПЛАМЕН ТОМОВ
ЛИДИЯ СТОЯНОВА
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА
КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ
ЕЛЕНА АВДЕВА
НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ
КАПКА КОСТОВА
БИЛЯНА ЧОЧЕВА
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
БЛАГА ИВАНОВА

РЕШЕНИЕ № 559 София, 09.07. 2010 г. - ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 559

София , 09.07. 2010 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на десети юни, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА
МАРИО ПЪРВАНОВ

Р Е Ш Е Н И Е № 155 гр.София, 20.04.2015 г. - ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 155

гр.София, 20.04.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България,
четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на
осми април две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов
Борис Илиев

при секретаря Райна Пенкова и прокурора
като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 6897/ 2014 г.
за да постанови решението, взе предвид следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 298 гр.София 28.10.2014г. - ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 298
гр.София 28.10.2014г.

в името на народа

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 977/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 437/11 гр.С. 20.01.2012г. - ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 437/11

гр.С. 20.01.2012г.

в името на народа

Върховният касационен съд на Р. България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело №1594/2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 219 гр.София, 28.04.2011 г. - ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 219

гр.София, 28.04.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България,
четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на
тринадесети април две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов
Борис Илиев

при секретаря Райна Пенкова и прокурора
като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 1821/ 2009 г.
за да постанови решението, взе предвид следното: