СЪДЕБНА

Р Е Ш Е Н И Е № 63 гр. София, 21.02.2012 г. В ИМЕТО НА НАРОДА, Ето защо е без правно значение и факта, че ищецът не е получил предизвестие преди връчването на уволнителната заповед.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 130 София, 31.01.2011 година, липса на отделен документ, удостоверяващ предизвестието за уволнение, който документ да предхожда заповедта за уволнение. Такова изискване в закона няма.

Определение № 601/20.04.2011 г., IV ГО, гр.д. 383/2011 г. Фактът, че преди издаването на акта за прекратяване по чл. 328, ал. 2 от КТ не е отправено предизвестие, няма отношение към законността на уволнението.

РЕШЕНИЕ № 14999 София, 08.12.2010 В ИМЕТО НА НАРОДА предоставените гаранционни депозити не представляват „частично авансово плащане по доставка” по смисъла на чл. чл. 25, ал. 6 ЗДДС, поради което същите не следва да се облагат с ДДС

РЕШЕНИЕ № 14170 София, 03.11.2011 издадения РА, с който са установени данъчните задължения, не е обжалван и е влязъл в сила след изтичане на срока за обжалването му, т.е през 2000 г. От изложеното следва, че 5 г. давност за процесните вземания е започна

РЕШЕНИЕ № 8900 София, 29.06.2010 Задължението за лихви като акцесорно има същите характеристики като основното задължение, поради което и задълженията за лихви върху публични задължения, са също публични задължения

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА