СЪДЕБНА

Р Е Ш Е Н И Е № 63 С. 31.03.2011 г. ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

С. 31.03.2011 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б., Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на втори февруари, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МАРИО ПЪРВАНОВ
БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Райна Пенкова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1728/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 44 гр. София, 15.02.2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44
гр. София, 15.02.2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на десети февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
при секретаря Р. ИВАНОВА изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 532/2011
година.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 2/02.01.2014г. град Пазарджик

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, четвърти въззивен граждански състав, на пети декември две хиляди и тринадесета година в открито заседание, в следния състав:

Председател: Албена Палова
Членове: Венцислав Маратилов
Лилия Терзиева

Р Е Ш Е Н И Е Номер 107 …………………19.03.2014 година………………..Град Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 107 …………………19.03.2014 година………………..Град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав
На двадесети февруари…………...………………………..…………..Година 2014
В публичното заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

Р Е Ш Е Н И Е № 2 София, 4 февруари 2014 г.

Конституционният съд в състав: председател – Димитър Токушев, и членове: Благовест Пунев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев

РЕШЕНИЕ № 5516 София, 17.04.2012

РЕШЕНИЕ

№ 5516
София, 17.04.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ФАНИ НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
при секретар Жозефина Мишева
и с участието
на прокурора Антоанета Генчева
изслуша докладваното
от съдията СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
по адм. дело № 5686/2011.

Р Е Ш Е Н И Е № ........../............, гр.Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд – Варна

Р Е Ш Е Н И Е

№ ........../............, гр.Варна

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Административен съд – Варна
На двадесети септември две хиляди и дванадесета година
В публично заседание  в следния състав:

РЕШЕНИЕ № 13146 София, 10.10.2013

РЕШЕНИЕ

№ 13146
София, 10.10.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегияв съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав: