СЪДЕБНА

РЕШЕНИЕ № 12812 София, 04.10.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при секретар Росица Тодорова
и с участието
на прокурора Маринела Тотева
изслуша докладваното
от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело № 7953/2013. Document Link Icon

РЕШЕНИЕ № 5079 София, 10.04.2013 В ИМЕТО НА НАРОДА

РЕШЕНИЕ

№ 5079
София, 10.04.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА
при секретар Благовеста Първанова
и с участието
на прокурора Огнян Атанасов
изслуша докладваното
от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
по адм. дело № 9787/2012.

Р Е Ш Е Н И Е № гр. Варна, 07.11.2012г. В ИМЕТО НА НАРОДА Давност ДВСК, ХЕИ

Р Е Ш Е Н И Е №

гр. Варна, 07.11.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Варна, първо отделение, тридесети състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:

СЪДИЯ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

РЕШЕНИЕ № 16908 София, 20.12.2011 трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и парично обезщетение за безработица

РЕШЕНИЕ

№ 16908
София, 20.12.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Динка Коларска
изслуша докладваното
от председателя МИЛКА ПАНЧЕВА
по адм. дело № 10384/2011.

РЕШЕНИЕ № 1221 София, 25.01.2013

РЕШЕНИЕ

№ 1221
София, 25.01.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Маруся Миндилева
изслуша докладваното
от съдията НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
по адм. дело № 12378/2012.

РЕШЕНИЕ № 11 София, 2 октомври 2012 г. по конституционно дело № 1/2012 г., докладвано от съдията Пламен Киров

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 2 октомври 2012 г. конституционно дело № 1/2012 г., докладвано от съдията Пламен Киров.
Производството е по чл.149, ал.1, т.2 и т.4 от Конституцията.

РЕШЕНИЕ № 10 София, 13 септември 2012 г. по конституционно дело № 15 от 2011, съдия докладчик Емилия Друмева (Обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г.)

Конституционният съд в състав: Евгени Танчев – председател, членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 13 септември 2012 г. конституционно дело № 15/2011 г., докладвано от съдията Емилия Друмева.

РЕШЕНИЕ № 2535 София, 03/10/2006

РЕШЕНИЕ

№ 2535
София, 03/10/2006

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и пета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:    МАРУСЯ ДИМИТРОВА
АТАНАСКА ДИШЕВА

при секретар             Цени Йорданова      и с участието
на прокурора            Маруся Миндилева  изслуша докладваното
от съдията      АТАНАСКА ДИШЕВА    
по адм. дело № 10430/2004.

 

Р Е Ш Е Н И Е град Ловеч, 17.05.2011 г. Несеквестируем доход

Р Е Ш Е Н И Е

град Ловеч, 17.05.2011 г.

ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,в закрито съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА,
ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛ АНАСТАСОВ,
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА,

при секретаря…… ,като разгледа докладваното от съдия Ангелова ч.гр.дело №225/2011 година,за да се произнесе,съобрази :

РЕШЕНИЕ гр. Кюстендил, 03.02.2012г. Несеквестируем доход

РЕШЕНИЕ
гр. Кюстендил, 03.02.2012г.

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА
ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КОЧОВА
ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

като разгледа докладваното от съдия Савова гр.дело №4 по описа на КОС за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното: