Публикувано от Анонимен on Вт., 12/11/2008 - 07:33

Имам може би малко глупаво питане, кога трябва да подам декларация 6 като съм самоосигуряваща.

Публикувано от Анонимен on Вт., 12/11/2008 - 07:33

Permalink

Наредба Н-8, чл. 3 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
.
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г.) от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.