Доставки по чл.21(3), облагаеми обороти

Публикувано от Анонимен on Вт., 01/29/2009 - 18:47

Извършваме доставки които попадат сред изброените по чл.21(3) на лица в Германия, тези доставки смятат ли се за облагаеми обороти по чл.96 от ЗДДС.

Публикувано от Анонимен on Вт., 01/29/2009 - 18:47

Permalink

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които ЗДДС предвижда друго. Съгласно чл.21, ал.3 от мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. Видно от разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗДДС при доставките на услуги, изброени в чл.21, ал.3, т.2, при които доставчик е българско лице, а получатели са лица установени извън Общността или данъчно задължени лица установени в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, мястото на изпълнение е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, т.е. мястото на изпълнение е извън територията на страната. В този случай доставките по чл.21, ал.3 от ЗДДС нямат характера на облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС. Те не попадат и в кръга на облагаемите доставки със ставка нула. Във вашия случай тъй като получателя по доставката е лице в Германия (както и във всяка държава членка) е важно дали то е данъчно задължено лице, ако е такова то оборотите не попадат нямат характер на облагаема доставка, ако обаче лицето получател по доставката не е данъчно задължено лице то доставката независимо, че е сред изброените в чл.21, ал.3 т.2 доставката е с място на изпълнение страната и е облагаема. Ако доставката е към трета страна то независимо от получателя тя няма характер на облагаема доставка.

Публикувано от Анонимен on Пет., 01/30/2009 - 18:49

Permalink

Най-общо да обикновено фирмите са търговци и извършват независима икономическа дейност, това условие е достатъчно доставката да е с място на изпълнение на територията на Германия (не е нужно фирмата да е регистрирано за целите на ДДС в в друга държава членка).

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)