Дружества, които не са осъществявали дейност през данъчната 2017 година

Публикувано от accountantbg on Вт., 01/18/2018 - 13:48

Търговските дружества, които не са осъществявали дейност през данъчната 2017 година по смисъла на Закона за счетоводство и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, са освободени и нямат задължението за подаване на годишна данъчна декларация съгласно чл.92, ал.4 от ЗКПО. Тоест дружествата които през 2017 година не са извършвали дейност вече няма да подават нулеви декларации и отчети, както беше до сега (декларация Обр.1010а вече отпада).

Отпадат и задълженията на дружествата които не са осъществявали дейност през данъчната 2017 година да обявяват годишните си отчети в Търговския регистър. Те трябва само да декларират това обстоятелство в срок до 31-ви март на 2018 година. Подаването на тази декларация е безплатно и за нея не се дължат такси към Търговския регистър.

Подава се и декларация в НСИ в която се декларира, че дружеството не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводство в срок до 30 април 2018 година.