ИКОНОМИКА

Дружества, които не са осъществявали дейност през данъчната 2017 година

Търговските дружества, които не са осъществявали дейност през данъчната 2017 година по смисъла на Закона за счетоводство и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, са освободени и нямат задължението за подаване на годишна данъчна декларация съгласно чл.92, ал.4 от ЗКПО. Тоест дружествата които през 2017 година не са извършвали дейност вече няма да подават нулеви декларации и отчети, както беше до сега (декларация Обр.1010а вече отпада).

accountantbg Вт., 01/18/2018 - 13:48

До края на януари ползваме 5% отстъпка за декларация онлайн

Публикувано от accountantbg on Пон., 01/15/2018 - 22:21

Ако подадете декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2018 г.

Най-бързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код, уточняват от НАП.

Справка за собствеността на акции вече с ПИК от НАП

Публикувано от accountantbg on Вт., 01/11/2018 - 18:57

Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пуснаха обща електронна услуга за гражданите и всеки може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод

Публикувано от accountantbg on Ср., 01/10/2018 - 12:15

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.

Възможностите за привличане на чуждестранен инвеститор, който няма да поиска държавни гаранции за кредита или за цената и количествата са нищожни

Част от интервю на Иван Костов, ръководител на Центъра за анализи и управление на рискове (ЦАУР), за изданието "Български енергиен и минен форум".

"При какви условия АЕЦ “Белене“ би бил печеливш проект и би ли могла държавата да ги осигури?

Резултатите от нашите анализи показват следното:

accountantbg Вт., 01/04/2018 - 13:58

Семинар за промените в данъчното и осигурително законодателство, в сила от 1 януари 2018 г.

Публикувано от accountantbg on Нед., 12/17/2017 - 08:12

Семинар за промените в данъчното и осигурително законодателство, в сила от 1 януари 2018 г. В него взимат участие водещи експерти на Агенцията по преки и косвени данъци и осигуряване.

Семинарът включва обсъждането на данъци върху доходите, ДДС, корпоративни данъци, здравно и социално осигуряване. Семинарът включва и описание на основните ангажименти на компании, самоосигуряващи се и физически лица за деклариране, плащане и отчетност, както и предлаганите от НАП е-услуги.

Нов режим на отчитане на сумарно изчисляване на работното време от януари 2018 година

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/15/2017 - 15:39

От 1 януари 2018 г. влиза в сила нов режим за сумирано изчисляване на работното време. Новите текстове в Наредбата за работното време, почивките и отпуските уреждат правилата за изготвяне на графиците и начините на отчитане на положения труд при сумирано изчисляване на работното време. Новият текст на чл.9а, ал.1 от НРВПО задължава работодателите едновременно с

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Двете декларации - за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

accountantbg Вт., 12/12/2017 - 11:44
Централното управление да извърши селекция на счетоводните фирми за които имат информация, че обслужват заинтересованите лица

На днешния парламентарен контрол финансовият министър Владислав Горанов трябваше да отговори на въпроса дали има натиск от НАП върху съдии, адвокати и счетоводители, по повод изтеклия доклад от изпълнителния директор на НАП. На 11 август шефът на бургаската дирекция "Контрол" на НАП изпраща доклад до изпълнителния директор на агенцията Галя Димитрова, в който изразява недоволство и несъгласие със съдебните актове, с които съдът отменя административни мерки, наложени от данъчните служители.

accountantbg Пет., 12/08/2017 - 15:45
БЕХ разреши БАН да публикува доклада за АЕЦ “Белене”

БЕХ разреши БАН да публикува доклада за АЕЦ “Белене” на своята интернет страницата, но определени данни остават поверителни касаеща дружествата от БЕХ.

Решението на Съвета на директорите е в отговор на постъпило искане от Българска академия на науките (БАН).

accountantbg Вт., 12/05/2017 - 17:25