ИКОНОМИКА

НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията

Публикувано от accountantbg on Пет., 01/11/2019 - 15:21

Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП, предупреждават от Агенцията. Те са написани на английски език и приканват получателите им да попълнят лични данни като последват посочен в писмото линк. От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация от интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.

Текстът на фалшивите електронни съобщения гласи:

"Dear ……….,

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Публикувано от accountantbg on Пон., 01/07/2019 - 16:44

Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред НАП до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия, а търговците, които занапред ще използват електронен магазин, трябва да изпратят данни за него преди да стартират дейността си.

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности

Публикувано от accountantbg on Вт., 01/03/2019 - 13:35

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2018г. и превключване работата на информационните системи за 2019 г.

Информация относно организацията на работата в Агенцията и достъпът до електронни услуги този период е както следва:

==> Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите:

a. Могат да подадат своята декларация чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 10.01.2019 г.

Какво е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) Въпроси и отговори СУПТО

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 17:26

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Въпроси и отговори СУПТО

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 17:22
  1. В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от  софтуер за управление на продажбите. Следва ли издаваните от устройството фискални бонове (ФБ) да съдържат УНП?

Фискалните бонове, разпечатани от ФУ, които не работят под управлението на софтуер за управление на продажбите (СУПТО), не следва да съдържат уникален номер на продажбата /УНП/.

В случай, че в обекта  се използва СУПТО, софтуерът задължително трябва да  управлява всички фискални устройства в този обект.

Данъчните декларации са публикувани на сайта на НАП

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 16:03

Образците на данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци са публикувани на сайта на НАП, след обнародването им в „Държавен вестник“.

Данъчната кампания 2019 г. обаче ще започне на 10 януари, заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2019 година е 31 януари, напомнят от приходната администрация.

Промени в Наредба № Н-18 за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 14:11

Промените в наредбата са свързани с отчитането на продажбите (сторно операциите) в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им, към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Промени в осигуряването 2019 г

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 13:28

Минималните осигурителни прагове за 2019 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2019. За 2019 г. по същество не се променя начинът, по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.
1.Минималните осигурителни прагове за 2019 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

Предложени промени в ДОПК 2019 г

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/27/2018 - 13:03

Въвеждане на предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск.
- Предвижда се на предварително деклариране да подлежат конкретни данни за превоза на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози на територията на страната. За превоза на територията на страната ще има допълнителни обсъждания.

Промени в ЗДДС за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/20/2018 - 15:39

От 1 януари 2019 г. се въвежда праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки:
- на далекосъобщителни услуги,
- на услуги за радио- и телевизионно излъчване и
- на услуги, извършвани по електронен път,