ИКОНОМИКА

ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди се декларира до 14 февруари

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП. Указанието за прилагането на този режим ще бъде изпратено на всяка фирма, която е част от ДДС системата.

Затруднения в достъпа до сайта на НАП

Уважаеми клиенти,

Заради продължаващи хакерски атаки срещу сайтове на държавни институции е възможно прекъсване на достъпа до интернет страницата на НАП. Молим да ни извините за причиненото неудобството.

Съвместни екипи на Министерството на финансите и приходните агенции работят непрекъснато за справяне със създадената ситуация, като полагаме всички усилия във възможно най-кратък срок работоспособността на системите да бъде възстановена.

Нов ред за подаване на докумeнти за изплащане на паричните обезщетения

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от началото на следващата година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път.

Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Лидерите на страната са тия, които определят политиката

Снощи на референдум в Гърция, гръцкия народ беше попитан дали иска да стяга коланите си и да живее по-бедно или иска да живее охолно и спокойно. Предполагам, че никого не са го изненадали резултати от проведения в неделя гръцки референдум. 61,31 % от гръцките граждани на страната са отговорили, че искат да живеят по-добре и да се върне стандарта им от преди 5 години. Те категорично отказаха планът за споразумение, представен от ЕК, ЕЦБ и МВФ. Гърците казаха „не“ на шантажа, който международните кредитори упражняват върху страна им и „да“ на европейската демокрация.

НОИ и НАП интегрират системите си за електронно обслужване

На 30 юни 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) и Национална агенция за приходите (НАП) подписаха споразумение за взаимодействие при осигуряването на достъп до електронни административни услуги. С документа се регламентира реда и начина за електронна свързаност между двете институции, което ще даде възможност за осъществяване на интеграцията на персоналните кодове на НОИ и НАП. По този начин осигурените лица, които имат 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, ще могат да достъпват справочните услуги и от информационната система на НОИ.

Минималната работна заплата става 380 лева

От днес минималната работна заплата става 380 лева. Това е повторно увеличение на минималната заплата през тази година, след като от 1 януари тя се вдигна от 340 на 360 лв. Чистия доход след удръжките на осигуровките и данъците от днес ще е с 16 лева по-голям и ще достигне 298 лева.

Пенсиите се увеличават с около 2%. Таванът на пенсиите скача на 910 лева. Близо 11,2 хиляди пенсионери в България ще се възползват от увеличението на прага. Но около 33,5 хиляди пенсионери ще продължат да бъдат над тавана и няма да могат да получават реалните си пенсии.

Държавния дълг и съотношение държавен дълг/БВП

На фона на задълбочаващата се дългова криза в Гърция и постоянните сравнения на България с нея, да погледнем една извадка какъв е бил държавния дълг и съотношение държавен дълг/БВП (брутен вътрешен продукт) през последните години

Нереалистично да се мисли, че Гърция някога ще си върне заемите

Преди пет години държавните дългове на Гърция възлизах на над 300 милиарда евро, което беше около 170% от БВП на страната. Тогава частните държатели на гръцки държавни облигации се съгласиха да отпишат 50% от номиналната им стойност от тези дългове доброволно. Дългът на Гърция беше намален със 100 млрд. евро благодарение на това решение.

Към месец април 2015 г. се очаква излишък в размер на около 1 006 млн. лв

На база на предварителни данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2015 г. се очаква излишък в размер на около 1 006 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП). Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам. За сравнение салдото към април 2014 г. бе дефицит в размер на 864,5 млн. лв. (1,1% от БВП), което означава, че съпоставено с първите четири месеца на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 1 870,5 млн. лв. или 2,3% от БВП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации изтича днес

Днес е последният ден за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физически лица. Декларацията може да се подаде по електронен път чрез електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК), както и могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място.

Никой не би покрил не 900 милиона евро кредити без да знае дали ще стане собственик

„Според мен сделка няма, никой не би покрил не 900 милиона евро кредити, а и половин милион евро, без да знае дали ще стане собственик на тези компании. Те са купили опция”. Това заяви по Нова телевизия в студиото на „Здравей, България” икономистът Владимир Каролев относно информациите за изкупуването на бизнеса на банкера Цветан Василев. Той изрази съмненията, че Василев иска да придобива нещо чрез поставени лица. „Не ми изглеждат тези лица като поставени на Цветан Василев” и цитира автобиографиите им.

По закон LIC33 е длъжен да поиска предварително разрешение от КЗК

По повод множеството публикации и дискусии в масмедиите за навлизането на новорегистрираната чуждестранна компания LIC33 на българския пазар чрез закупуване на контролни дялове в дружества, които оперират в телекомуникационния сектор, в сферата на отбраната и авиацията, както и притежаващи активи в медии и агенции за недвижими имоти („БТК“ ЕАД, „НУРТС България“ АД, „Фърст Диджитъл“ ЕАД, „Дунарит“ АД, „Авионамс“ АД, „ТВ 7“ ЕАД, „ГАРБ Аудиенс Рисърч България“ АД, „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД).

Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси

Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. В писмото се изразява позицията на Република България по отношение съвместимостта на разпоредбите на чл. 23, 65 и 66 от Кодекса за подоходно облагане на Република Гърция № 4172/2013, изменен и допълнен със закон № 4321/2015, както и на издаденото на основание чл. 65, ал. 6 и 7 от кодекса Решение на министъра на финансите на Гърция, с което е определен списъкът на държавите с преференциален данъчен режим с правото на ЕС.

КЗК предлага да се въведат механизъм за обективен контрол на размера на необходимото финансиране за БНТ и БНР

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в Българската национална телевизия и Българското национално радио. Производството е образувано по инициатива на самата Комисия след сигнал на Българската асоциация на рекламодателите.

Министерството на финансите погаси мостовия заем

Министерството на финансите погаси днес поетия на 18 декември 2014 г. мостови заем в размер на 1,5 млрд. евро към HSBC Bank Plc, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH и UNICREDIT BULBANK AD. Заемът беше договорен за срок от шест месеца. С погасяването на заема изцяло на 27.03.2015 г. в държавния бюджет се спестяват 3,7 млн. евро лихвени разходи.

Средствата за изплащане на краткосрочния заем бяха набавени от транзакцията по емитиране на троен транш еврооблигации със съвкупна номинална стойност 3,1 млрд. евро, чийто сетълмент беше осъществен на 26 март 2015 година.

На 31 март изтича срокът за подаване на годишните декларации

На 31 март изтича срокът за подаване на годишните декларации от юридическите лица. До 31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г.

България емитира 3,1 млрд. евро, троен транш облигации

В четвъртък, 19-ти март 2015 г., Република България емитира успешно троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни. Общо 370 инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро.

Само, че надали ще има извинение

Владимир Каролев

"България пласира днес 3.1 милиарда евро облигациии в три транша:

а) 1.25 милиарда евро 7 годишна облигация с 2% купон (годишна лихва) и 2.179% доходност при издаване; б) 1 милиард евро 12 годишна облигация с 2.625% купон и 2.732% доходност при издаване, и в) 850 милиона евро 20 годишна облигация с 3.125% купон и 3.264% доходност при издаване.

Безработица намалява в сравнение с 2013 г. и достига 11.4%

През 2014 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 308.7 хил., или 69.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2013 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 0.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 2 981.4 хил., или 48.0% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 927.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.0%, съответно 63.9% за мъжете и 58.2% за жените.

КЗК санкционира ЕМАГ за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Данте Интернешънъл“ СА (eMAG) имуществена санкция в размер на 137 887,44 лв. за нелоялно привличане на клиенти (чл. 36, ал. 3 от ЗЗК) във връзка с провеждането на рекламна кампания под надслов „Спечели екскурзия до Канарите”.

Месечната инфлация е 0.2%

Индексът на потребителските цени за февруари 2015 г. спрямо януари 2015 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е минус 0.2%, а годишната инфлация за февруари 2015 г. спрямо февруари 2014 г. е минус 0.5%.

Средногодишната инфлация за периода март 2014 - февруари 2015 г. спрямо периода март 2013 - февруари 2014 г. е минус 1.1%.

Търговия на България през 2014 година

През 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 3.2% спрямо 2013 г. и е в размер на 27.0 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.6% от износа за държавите - членки на ЕС.

През декември 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лева.

Руският пенсионен фонд предвижда забавяне при изплащането на руските пенсии у нас

Във връзка с получено съобщение от Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че се очаква забавяне на изплащането на руските пенсии за първото тримесечие на 2015 г. на пенсионери, живеещи в България.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА