ИКОНОМИКА

Какво е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) Въпроси и отговори СУПТО

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 17:26

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Въпроси и отговори СУПТО

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 17:22
  1. В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от  софтуер за управление на продажбите. Следва ли издаваните от устройството фискални бонове (ФБ) да съдържат УНП?

Фискалните бонове, разпечатани от ФУ, които не работят под управлението на софтуер за управление на продажбите (СУПТО), не следва да съдържат уникален номер на продажбата /УНП/.

В случай, че в обекта  се използва СУПТО, софтуерът задължително трябва да  управлява всички фискални устройства в този обект.

Данъчните декларации са публикувани на сайта на НАП

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 16:03

Образците на данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци са публикувани на сайта на НАП, след обнародването им в „Държавен вестник“.

Данъчната кампания 2019 г. обаче ще започне на 10 януари, заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2019 година е 31 януари, напомнят от приходната администрация.

Промени в Наредба № Н-18 за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 14:11

Промените в наредбата са свързани с отчитането на продажбите (сторно операциите) в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им, към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Промени в осигуряването 2019 г

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 13:28

Минималните осигурителни прагове за 2019 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2019. За 2019 г. по същество не се променя начинът, по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.
1.Минималните осигурителни прагове за 2019 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

Предложени промени в ДОПК 2019 г

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/27/2018 - 13:03

Въвеждане на предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск.
- Предвижда се на предварително деклариране да подлежат конкретни данни за превоза на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози на територията на страната. За превоза на територията на страната ще има допълнителни обсъждания.

Промени в ЗДДС за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/20/2018 - 15:39

От 1 януари 2019 г. се въвежда праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки:
- на далекосъобщителни услуги,
- на услуги за радио- и телевизионно излъчване и
- на услуги, извършвани по електронен път,

Промени в ЗКПО за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Ср., 12/19/2018 - 17:09

Правило за ограничаване приспадането на лихвите, с цел да се предотвратят практиките, водещи до свидане на данъчната основа и прехвърляне на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. Запазва се прилагането на съществуващия режим за регулиране на слабата капитализация и се въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл.43а от ЗКПО).

НАП въведе услуга за видео жестов превод за хора с увреден слух

Публикувано от accountantbg on Ср., 12/19/2018 - 12:11

НАП предлага услуга за видео жестов превод, чрез онлайн платформа за предоставяне на равен достъп до услугите на Агенцията за граждани с увреден слух.

Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г.

Публикувано от accountantbg on Пон., 12/17/2018 - 16:17

През 2019 г отпада задължението за издаване на служебни бележки за доходите, което значи че с декларацията за 2020 г., няма да има нужда да се подава служебни бележка, а гражданите ще подават в НАП само годишна данъчна декларация.

Отпада необходимостта да се представя декларация от другия съпруг/а/родител и.н.. при ползване на данъчните облекчения:
- за млади семейства,
- за деца и
- за деца с увреждания (чл. 22а, ал. 3, чл. 22в, ал. 4 и чл. 22г, ал. 4),