ИКОНОМИКА

Предложени промени в ДОПК 2019 г

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/27/2018 - 13:03

Въвеждане на предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск.
- Предвижда се на предварително деклариране да подлежат конкретни данни за превоза на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози на територията на страната. За превоза на територията на страната ще има допълнителни обсъждания.

Промени в ЗДДС за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/20/2018 - 15:39

От 1 януари 2019 г. се въвежда праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки:
- на далекосъобщителни услуги,
- на услуги за радио- и телевизионно излъчване и
- на услуги, извършвани по електронен път,

Промени в ЗКПО за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Ср., 12/19/2018 - 17:09

Правило за ограничаване приспадането на лихвите, с цел да се предотвратят практиките, водещи до свидане на данъчната основа и прехвърляне на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. Запазва се прилагането на съществуващия режим за регулиране на слабата капитализация и се въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл.43а от ЗКПО).

НАП въведе услуга за видео жестов превод за хора с увреден слух

Публикувано от accountantbg on Ср., 12/19/2018 - 12:11

НАП предлага услуга за видео жестов превод, чрез онлайн платформа за предоставяне на равен достъп до услугите на Агенцията за граждани с увреден слух.

Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г.

Публикувано от accountantbg on Пон., 12/17/2018 - 16:17

През 2019 г отпада задължението за издаване на служебни бележки за доходите, което значи че с декларацията за 2020 г., няма да има нужда да се подава служебни бележка, а гражданите ще подават в НАП само годишна данъчна декларация.

Отпада необходимостта да се представя декларация от другия съпруг/а/родител и.н.. при ползване на данъчните облекчения:
- за млади семейства,
- за деца и
- за деца с увреждания (чл. 22а, ал. 3, чл. 22в, ал. 4 и чл. 22г, ал. 4),

Нов начин на подписване на ДДС документите от 27.11.2018 г.

Публикувано от accountantbg on Вт., 11/27/2018 - 16:24

От 27 ноември 2018 г. НАП e актуализирал платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС с цел безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox.

Актуализацията се отнася за всички документи и данни, подавани по електронен път в НАП по реда на ЗДДС и изисква наличие на Java, версия 7 или по-висока. По този начин се уеднаквява подаването на данни по електронен път към НАП.

Търговците регистрирани по ЗДДС сменят касовите апарати до март 2019 г

Публикувано от accountantbg on Ср., 11/14/2018 - 20:17

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Имейл с размера на декларираната заплатата

Публикувано от accountantbg on Пет., 11/09/2018 - 07:35

Електронно съобщение с информация за декларирания пред НАП осигурителен доход, трудов договор и други данни от данъчно-осигурителното му досие да получава всеки новоназначен служител. Това е една от мерките, които приходната администрация планира да предприеме за намаляване на проявлението на риска от укриване на част от работните заплати или т. нар. „заплата в плик“.

Американският бюджетен дефицит достигна 779 млрд. долара

Публикувано от accountantbg on Вт., 10/16/2018 - 08:25

САЩ отбелязаха дефицит от 779 млрд. долара за първата пълна фискалната година от управлението на президента Доналд Тръмп, с увеличение от 113 млрд. долара Фискалната година в САЩ приключва на 30 септември. През тази фискалната година разходите са се увеличили, а приходите са останали почти същите, съобщи в понеделник Министерството на финансите.