ИКОНОМИКА

Задържан разпространявал имейли

BTV съобщи, че има задържан, разпространявал имейли със спекулативна информация относно състоянието на банките в България. Мъжът е от София, но е арестуван в Русе. В момента се установява кой е поръчителят. Задържаният се занимава с компютри.

Чрез профила си във Фейсбук и чрез клип, качен в YouTube, 45-годишният мъж е публикувал информация, съдържаща злонамерена атака срещу голяма българска банка и призиви за сваляне на валутния борд, съобщиха по-късно от ДАНС.

След като е влязъл в пълната зала, внезапно той започва да крещи, че има пожар

БНБ се справяше чудесно със строгата си регулация на банковата система откакто бе въведен валутният борд. Системата беше доста стабилна, въпреки че имаше няколко големи международни банкови кризи. през 1998г, а последиците от тази през 2008г. все още се усещат.
Това каза в интервю за предаването "Събота 150" по "Хоризонт" американският финансист Стив Ханке, професор по приложна икономика в университета "Джон Хопкинс", който е сред т. нар. бащи на валутния борд у нас. Той коментира и ситуацията в КТБ:

Ето това става, когато правителство и БНБ оставят двама души да решават споровете си през банкови фалити

Георги Кадиев

Проблема е политически, банковата система е изключително консервативна

Георги Ганев икономист и програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии и член на Гражданския съвет на Реформаторския блок, каза днес в предаването „Лице в лице” на bTV, че днес не само една банка е под атака, в тези sms-и става въпрос и за други банки. Някой атакува цялата банкова система. Може би някой се опитва да лови риба в мътната вода, като още я размътва не е много реалистична, каза още той.

КФН призовава всички медии да проявят отговорно поведение и да спрат разпространението на мнения

Комисията за финансов надзор (КФН) извършва проверки относно административни нарушения на разпоредбите на чл. 11, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изразяващи се в разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини.

Сметките на фирмата ми, от която плащаме заплати и осигуровки на над 30 души, са в ПИБ

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев успокои хората, като заяви, че самият той има пари в Първа инвестиционна банка и не възнамерява да ги тегли. Йовчев дори показа карта пред журналисти, че е клиент на ПИБ.

Георги Кадиев

Банка и муха най-лесно се убиват с вестник

На 09 април 2014, комисията за защита на конкуренцията разреши на Корпоративна търговска банка (КТБ) да придобие 100% от капитала на Креди Агрикол България. КТБ е четвърта по големина банка след Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка.

Банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака от слухове и злонамерени публични изказвания

Уважаеми клиенти,

Както виждате, Банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака от слухове и злонамерени публични изказвания. Няма банка в света, която да може да издържи на такава организирана атака.

Само днес сме изплатили на всеки клиент, дошъл в Банката, общо над 800 милиона лева.

Прессъобщение на Комисията за финансов надзор

Във връзка с редица спекулации в различни медии, КФН би искала да подчертае следното, като своя официална позиция:

Комисията за финансов надзор (КФН) и Главна прокуратура винаги са имали отлично институционално сътрудничество. Израз на това е и подписаното наскоро от главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на КФН Стоян Мавродиев Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на РБ и КФН.

ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА Май 2014 г.

През май 2014 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.05%. В сравнение с май 2013 г. ОЛП се увеличава с 0.03 процентни пункта (пр.п.), а спрямо април 2014 г. – с 0.01 пр.п.

За май 2014 г. индексът ЛЕОНИА e 0.05%, като спрямо същия месец на 2013 г. се повишава с 0.04 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец намалява в сравнение с май 2013 г. с 0.08 пр.п. до 0.47%, а този за 3 месеца – с 0.38 пр.п. до 0.83%.

Държавният инвестиционен фонд на Оман е вторият най-голям акционер в КТБ

Държавният инвестиционен фонд на Оман е провел разговори с българското правителство и БНБ във вторник за рекапитализацията на Корпоративна търговска банка (КТБ), е съобщил за "Ройтерс" почетният консул на Оман в София в сряда.

Държавният инвестиционен фонд на Оман е вторият най-голям акционер в КТБ с дял около 30%.

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Април 2014 г.

Брутният външен дълг в края на април 2014 г. е 37 841.4 млн. евро (92.8% от БВП), което е с 502.5 млн. евро (1.3%) повече в сравнение с края на 2013 г. (37 338.9 млн. евро, 93.5% от БВП). Дългът нараства с 215.3 млн. евро (0.6%) спрямо април 2013 г. (37 626.1 млн. евро, 94.2% от БВП).

Веднага трябва да има актуализация на бюджета

Необходима е актуализация на бюджета, заяви в предаването Boom&Bust пред телевизия Bulgaria On Air на 22 юни бившият премиер на България Иван Костов. Според него макроикономическата прогноза няма да се сбъдне, не е възможно да се постигне 2,1% растеж, каквато е заложена в бюджета на 2014 г. Състоянието на преките чуждестранни инвестиции е катастрофално, проблемите с еврофондовете и прочие, което говори, че няма да се сбъдне това което казва правителството. За първата трета на 2014 година, бюджета събира по-малко пари в абсолютен размер спрямо същия период на миналата година.

БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала на банковата група КТБ

Управителният съвет на Българската народна банка след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), заявява:
- Потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество.
- Недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор.

Симеон Дянков влиза в Надзорния съвет на ВТБ

На 20.06.2014 година руската държавна банка "Внешторгбанк" (ВТБ), която притежава 9,07% от акциите на българската Корпоративна търговска банка (КТБ), публикува съобщение на своя сайт, че Симеон Дянков влиза в Надзорния съвет на банката, като за независим член.

"Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:
.
Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);"

Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор

Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции. На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори.

Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции.

Декларация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ

Точно преди една година Конфедерацията на работодателите и индустриалците поиска правителството на Република България да подаде оставка, веднага и без отлагане. Както заявихме тогава: "Ситуацията в момента обаче ни оставя една единствена алтернатива - да дадем възможност на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, демократични и честни избори. Без отлагане." КРИБ бе единствената работодателска организация, която видя заплахата и реагира съобразно делегираните й права.

Индексът на потребителските цени за май 2014 г

Индексът на потребителските цени за май 2014 г. спрямо април 2014 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината (май 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за май 2014 г. спрямо май 2013 г. е минус 2.0%.

Средногодишната инфлация за периода юни 2013 - май 2014 г. спрямо периода юни 2012 - май 2013 г. е минус 1.2%.

Заетите лица през първото тримесечие на 2014 г

По предварителни данни през първото тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2013 и 2014 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 4 874.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12 лв. БВП за един отработен час.

Временно прекъсване на плащанията

На 03.06.2014 г. с писмо ГД „Регионална и градска политика“ на ЕК уведоми Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) за временно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“, във връзка с междинни искания за средства подадени на 3 април и 27 май 2014 г. от страна на Сертифициращия орган на обща стойност около 90 млн.евро.

Приходите на централния бюджет изостават спрямо плана с 613,1 мн. лв.

Днес финансовият министър Петър Чобанов по всички медии се опита да успокои обществото за това, че държавата не е пред фалит. "Свидетели сме на истерично говорене, което е затворено в рамките на политическите спекулации, като отново има профанизирано говорене за „дупка" в бюджета", коментира Чобанов. Според него няма повод за притеснения по отношение увеличението на бюджетния дефицит. Изчисленията на министерството показват, че до края на април той възлиза на 864 млн. лв., неговият размер е в рамките на планирания дефицит от 1,5 млрд. лв. за 2014 г.

Загуба от 338 млн. лв

Вестник Труд публикува статия в която пише, че според техен източник от министерството на икономиката, НЕК има рекордно висока загуба за последните 5 години. Загубата на НЕК за 2013 г е от 338 млн. лв.

Коефициентът на безработица е 13.0%

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.0%, или с 1.0 процентни пункта по-висок в сравнение с първото
тримесечие на 2013 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.0%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА