ИКОНОМИКА

БЮДЖЕТИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА СА НАМАЛЕНИ

ато се вземе предвид и това, че някои лечебни заведения за 2014 г. имат и по-голяма извършена дейност през 2014 г., при тях надлимитната дейност е 30% - това е част от информацията, която беше изнесена на днешната пресконференция на БЛС.

За София-град, например, намалението на бюджетите е средно 20-23%. За част от общинските болници фонд работна заплата (ФРЗ) за миналата година е бил 60-70% от приходите, а сега при намаления бюджет процентът ФРЗ става 75-80%.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ СЪВЕТ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

Ние долуподписаните членове на Медицинския съвет на най - голямата Университетска болница в Р. България, категорично осъждаме поведението на НЗОК през последните месеци.
Като краен продукт, водещ до ескалацията на напрежението в здравеопазването е приемането на 94 ПМС, предложено от управителя на НЗОК - д-р Румяна Тодорова.
Въвеждането в него на месечните лимити ни поставят в невъзможност да извършваме основния ни предмет на дейност, а именно: осъществяването на болнична медицинска помощ.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2014 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2014 г. се увеличават с 8.5 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2013 г., като достигат 2.22 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 6.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” - с 3.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 2.9%.

Важно е да се подпомагат не всички, а само тези, които имат нужда

В сутрешния блок на България он ер Николай Драгомиров от Съюз на енергетиците каза, че намаляването на цената на тока от сегашното правителство е довело до криза в енергетиката. Според него цената на тока е сериозен проблем за много потребители, но не за всички, каза той. И не е нормално да се намалява цената за всички. "За пенсионера със 150 лв пенсия е важно да има помощ, но за работник с 1000-2000 лв заплата важно ли е да има помощ? Важно е да се подпомагат не всички, а само тези, които имат нужда", заяви г-н Драгомиров.

Среден осигурителен доход за страната за месец март 2014 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2014 г. е 678,89 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2013 г. до 31.03.2014 г. е 656,39 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Индексът на потребителските цени за април 2014 г.

Индексът на потребителските цени за април 2014 г. спрямо март 2014 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (април 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 0.5%, а годишната инфлация за април 2014 г. спрямо април 2013 г. е минус 1.6%.

Средногодишната инфлация за периода май 2013 - април 2014 г. спрямо периода май 2012 - април 2013 г. е минус 0.9%.

ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДО 2016 г.

Институт за икономически изследвания при БАН
ГОДИШЕН ДОКЛАД 2014

ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ
Допускания:
- Задържане на растежа на международните цени
- Умерено възстановяване на външното търсене
- Изпълнение на политиката по отношение на публичния дълг и бюджетния дефицит.

Значителна несигурност, свързана с:
- Възстановяването на икономическия растеж в ЕС;
- Подобрението на частното потребление в България;
- Изборите за европейски парламент;
- Кризата в Украйна.

Индекси на цените на производител в селското стопанство първо тримесечие 2014 г

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 г. намалява с 11.8% спрямо същото тримесечие на 2013 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 19.2%, а от животновъдството - с 2.1%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция през първото тримесечие на 2014 г. отбелязват увеличение с 2.7%, като в растениевъдството те са по-високи с 2.9%, а в животновъдството - с 2.5%.

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ - МАРТ 2014 Г

През периода януари - март 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 16.8% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 3.4 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сингапур, Обединените арабски емирства и бившата югославска република Македония, които формират 55.3% от износа за трети страни.

През март 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 22.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.0 млрд. лeвa.

Възстановяването на икономиката в Европейския продължава

Прогнозата на Комисията от пролетта е възстановяването на икономиката в Европейския съюз да продължи, след като той успя да излезе от рецесията преди година. През 2014 г. растежът на реалния БВП се очаква да достигне 1,6 % в ЕС и 1,2 % в еврозоната и да продължи да нараства и през 2015 г., като достигне съответно 2,0 % и 1,7 %.

При изготвянето на прогнозата основополагащо беше допускането, че договорените мерки на политиката в икономическата област ще бъдат изпълнявани от държавите членки и ЕС, като те ще доведат до необходимите корекции.

Наблюдава се стабилизация на безработица в 28-те страни - членки на Европейския съюз

В сравнение с март 2013 безработицата е намаляла с 929 000 в ЕС и с 316 000 в еврозоната . Сред държавите-членки с най-ниски нива на безработица са Австрия (4.9 %) , Германия ( 5,1%) и Люксембург (6.1 %). Най-високо ниво на безработица има в Гърция ( 26,7% през януари 2014 г.) и Испания ( 25,3% ) .

Бизнес климата през април 2014 г.

През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2014 г

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2014 г. са 313.4 хил., или с 1.5% над регистрираните през март 2013 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към бившата югославска република Македония - с 16.1%, Турция - с 11.5%, Гърция - с 1.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 27.9%, Чешката република - с 16.1%, Франция - с 8.7%, Обединеното кралство - с 8.4%, Австрия - със 7.7%, Румъния - със 7.4%, Сърбия - с 6.9%, Германия - с 4.8%, и други.

Отрицателното салдо по търговския баланс февруари 2014 г

По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари – февруари 2014 г. възлизат на 114.1 млн. евро (0.3% от БВП), при 223.3 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – февруари 2013 г., като са по-ниски със 109.2 млн. евро (48.9%). Преките инвестиции в страната за февруари 2014 г. са в размер на 41.3 млн. евро, при 152.5
млн. евро за февруари 2013 г.

Индекс на потребителските цени за март 2014 г

Индексът на потребителските цени за март 2014 г. спрямо февруари 2014 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 0.8%, а годишната инфлация за март 2014 г. спрямо март 2013 г. е минус 2.3%. Средногодишната инфлация за периода април 2013 - март 2014 г. спрямо периода април 2012 - март 2013 г. е минус 0.6%.

Работи активноза създаване на институции около еврото

В момента в ЕС има силни гласове и се работи активно на експертно ниво за създаване на институции около еврото. Включително за парламент на еврозоната, за комисия и за съвет, в които да заседават само представители на страните, използващи еврото. Предвижда се те да разполагат и със собствен бюджет.

За това предупреди Ивайло Калфин на среща с българи, работещи и учещи в Белгия, проведена късно вчера в Европейския парламент в Брюксел.

Европейската комисия е поискала обяснения от България

БНР съобщи, че Европейската комисия е поискала обяснения от България за готвените промени в енергийния закон, които имат за цел да изключат българската част от "Южен поток" от обсега на европейското законодателство. Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер е изпратил писмо до българския министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в което иска изясняване на плановете на управляващите.

220 000 щатски долара и 55 000 евро са иззети от петима румънски граждани

Канал за трафик на валута в особено големи размери беше пресечен на ГКПП-Дунав мост при съвместна операция на ДАНС и Агенция "Митници" със съдействието на Гранична полиция. Заловеното количество е на стойност около 430 000 лева.

Орешарски се готви да вземе нов дълг веднага след изборите

Пламен Орешарски се готви да вземе нов дълг. Това каза пред журналисти председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание. Според него това ще стане веднага след изборите и посочи. „Всички му дават акъл, ако взима дълг и емитира дълг, да го направи сега. Само че те, както всяко нещо, отлагат за след изборите. Тогава народът ще плати не само новия дълг, но и по-големи лихви по него – 3.9 млрд. лв. Това е капан, който всяко следващо правителство няма да може да плати. В тази криза, в тази безработица, в тези забатачени програми, няма да може да се плати този дълг.

Разговор по БНР с бившия министър на енергетиката в кабинета "Станишев" Румен Овчаров

На въпроса дали смята, че ще се стигне до отнемане на лиценза на трите ЕРП-та, Румен Овчаров отговаря.

„Не, не смятам. Общо взето, се завъртаме в поредния кръг на една доста безсмислена спирала. Искам да припомня, че преди година вече го играхме този номер, само че тогава Бойко Борисов пращаше прокуратурата в ЕРП-тата, по-точно в ЧЕЗ и отнемаше лицензите. И процедурата завърши само преди три-четири месеца. Нищо ново не се е случило.

Общите разходи на работодателите за един отработен час

По предварителни данни на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г., като увеличението в индустрията е 4.4%, а в услугите - 4.8%. В строителството общите разходи на работодателите за един отработен час се увеличават с 4.2%.

Президентът изрази притеснение от случващото се в сектор „Енергетика“

Президентът Росен Плевнелиев изрази притеснение от случващото се в сектор „Енергетика“ и нарече популистки действията срещу електроразпределителните дружества от последните дни. Пред журналисти държавният глава разкритикува прехвърлянето на отговорността за състоянието на сектора на Прокуратурата.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2012 г

През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 322.7 хил., или 68.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2012
г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.3 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 2 934.9 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 889.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5%, съответно 62.1% за мъжете и 56.8% за жените.

Месечен обзор на българската икономика

Според експресните оценки, растежът на българската икономика се ускорява до 1% през четвърто тримесечие на 2013 г. спрямо съответния период на предходната година. Външното търсене
отново има основен принос за това, като износът нараства с 9.4%, а вносът – с 4.8%. Растежът на крайното потребление също се е ускорл до 1%. След отчетеното нарастване през последните няколко тримесечия, инвестициите в основен капитал регистрират спад от 0.7%.

Заповед за реда и начина на заявяване на вида на публичните задължения

Със заповед № ЗЦУ-273/04.03.2014 г. на изпълнителния директор на НАП е определен редът и начинът на заявяване на вида на публичните задължения, които се погасяват по реда на ДОПК чрез подаване на заявление по образец в съответната компетентна териториална дирекция на НАП.

Определя се следния ред и начин за заявяване на вида на публичните задължения, които да се погасят от постъпили суми, с които не са погасени публични задължения до 04.03.2014 г.:

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА