ЕТ и земеделски производител

Публикувано от Анонимен on Ср., 01/21/2009 - 18:44

Налага ми се да регистрирам ЕТ по ДДС вярно ли е, че в този случай ще плащам ДДС и за дейността си като земеделски производител която е по ЕГН.

Публикувано от Анонимен on Ср., 01/21/2009 - 18:44

Permalink

В общия случай е така, това произлиза от статута на едноличния търговец. При едноличния търговец за разлика от другите предвидени в ТЗ форми ( ООД, ЕООД и т. н. ) не възниква нов правен субект, различен от физическото лице, а с регистрацията се разширява правосубектността на лицето, което освен субект на гражданското право се превръща и в субект на търговското право. В тази връзка при извършването на доставки от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като едноличен търговец и което е регистрирано по ЗДДС, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, ако те представляват независима икономическа дейност - като търговец или земеделски производител сте длъжни да издава фактура по чл.113 от ЗДДС и да посочвате във фактурата единствено идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС.
Това не се отнася само когото вие извършвате инцидентни (единични) сделки в качеството си на физическо лице, които не се квалифицират като независима икономическа дейност по смисъла на чл. З, ал.2 от ЗДДС, в този случай тези сделки не се облагат с ДДС защото са извън обхвата на ЗДДС.

Публикувано от Анонимен on Ср., 01/21/2009 - 18:45

Permalink

След като за търговската ви дейност е нужно да се регистрирате по ЗДДС то по добре регистрирайте ЕООД или ООД с вписването му в търговския регистър възниква нов правен субект - юридическо лице различно от собствениците на капитала и от този момент насетне дружеството може самостоятелно чрез своите управителни органи да бъде носител на права и задължения (които нямат нищо общо със физическите лица учредили дружеството). Тогава няма да имате проблем с извършваната дейност като земеделски производител.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три