ЕТ на патент трябва да се регистрира по ДДС

Публикувано от Анонимен on Съб., 05/10/2008 - 17:46

Какво става с патентните вноски след регистрация по ЗДДС на ЕТ, подава ли се нещо някъде и трябва ли а внася останалите вноски?

Публикувано от ugly on Съб., 05/10/2008 - 17:46

Permalink

Съгласно чл.61и, ал.2 от ЗМДТ когато вие се регистрира по ЗДДС, то вие ще се облагате по общия ред на ЗДДФЛ, като дължите патентният данък за текущата година до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е възникнало обстоятелството (регистрация по ЗДДС). В този случаи дължимият, съответно внесен данък се приспада от годишното ви данъчно задължение по реда на ЗДДФЛ. По ваше искане общината може да ви издаде удостоверение за дължимия размер на патентния данък.
Съгласно чл.61н. ал.4 подавате данъчна декларация през съответния период, като данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата за прекратяване на патентната дейност (регистрацията по ЗДДС).

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.