Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2017 г., ако са удържали авансов данък

Публикувано от accountantbg on Вт., 01/30/2018 - 08:58

До края на януари 2018 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2017 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.