Преди изборите ГЕРБ предлагаха промени в Закона за държавния бюджет, с които партийните субсидии да бъдат намалени до 1 лев на получен глас на последните парламентарни избори. Партийните субсидии, че ще бъдат премахнати обещаваха и ВОЛЯ. Е, избраха ги и естествено субсидиите …….останаха.

От 27 ноември 2018 г. НАП e актуализирал платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС с цел безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox.

Актуализацията се отнася за всички документи и данни, подавани по електронен път в НАП по реда на ЗДДС и изисква наличие на Java, версия 7 или по-висока. По този начин се уеднаквява подаването на данни по електронен път към НАП.

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Електронно съобщение с информация за декларирания пред НАП осигурителен доход, трудов договор и други данни от данъчно-осигурителното му досие да получава всеки новоназначен служител. Това е една от мерките, които приходната администрация планира да предприеме за намаляване на проявлението на риска от укриване на част от работните заплати или т. нар. „заплата в плик“.

САЩ отбелязаха дефицит от 779 млрд. долара за първата пълна фискалната година от управлението на президента Доналд Тръмп, с увеличение от 113 млрд. долара Фискалната година в САЩ приключва на 30 септември. През тази фискалната година разходите са се увеличили, а приходите са останали почти същите, съобщи в понеделник Министерството на финансите.

От 15 октомври НАП ще предостави осем нови електронни услуги:

Определени са праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г. със Заповед № РД-05-809/12.10.018 г. , както следва: 

За поток "Изпращания" - 280 000 лв. 
За поток "Пристигания" - 460 000 лв.

Праговете за статистическа стойност по системата "Интрастат" за 2019 г, както следва:

За поток "Изпращания" - 14 400 000 лв.
За поток "Пристигания" - 7 400 000 лв.