Публикувано от Анонимен on Вт., 11/13/2012 - 09:48

Граждански договор за бруто 600 лв. за м.12.11г. Начислен и изплатена чистата сума на физ. лице през м.12.11г. Осигуровките изплатени м.01.12г. Не е преобразуван финансовия резултат в увеличение за 2011г. Дали като са платени осигуровките и данъка м.01.12г. се прави нещо.Какво да правя?

Публикувано от Анонимен on Вт., 11/13/2012 - 09:51

Permalink

На основание чл.42,ал.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на текущата година. Непризнатите разходи имат характер на данъчна временна разлика и в изпълнение на чл.42,ал.3 от ЗКПО разходи се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход.

Във вашия случай обаче Вие сте изплатили към 31 декември на текущата година дохода и го признавате като разход в текущата година (2011 г.).

Алинея 5 от същата разпоредба касаеща разходите за задължителни осигурителни вноски е свързана с непризнатите разходи по ал. 1. Тъй като вие нямате непризнати разходи по алинея 1, то това значи, че ал.5 на чл.42 от ЗКПО не ви касае. В нея има две условия и при кумулативното наличие на двете осигуровките не се признават за разход за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Първо, да се отнасят за доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на текущата година. И второ, задължителните осигурителни вноски да не са внесени към 31 декември на текущата година. Във Вашия случай вие отговаряте само на единия критерий и за това Вие си признавате за разход осигуровките в годината в на счетоводното им отчитане (и не прилагате чл.42, ал.5 от ЗКПО).

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две