Имам голям проблем! Моля Ви помогнете!

Публикувано от Анонимен on Вт., 04/29/2010 - 14:23

Здравейте! Имам едно ЕООД, което се занимава със следното - има сайт, на него се регистрират преводачи /на свободна практика, не назначени/. Клиентите дават нещо /напр. текст/, което искат да им се преведе. Въпросното ЕООД взема текста и го възлага на някой от преводачите. Става въпрос за клиенти и преводачи от цял свят, а фирмата е българска. Клиентът плаща на фирмата определена сума, а тя от своя страна плаща на преводача някакъв хонорар. Плащанията стават единствено по банков път. Въпросът ми е такъв - по какъв начин може да се докаже приход и съответно разход?
Мислих с фактура към клиента и договор за поръчка /или предварителен договор/ към преводача, но искам да попитам има ли някакъв друг начин?
Благодаря Ви предварително!

Публикувано от Анонимен on Вт., 04/29/2010 - 14:24

Permalink

Приходите ги отчитате с фактури, а възнагражденията които плащате на преводачите ще отчитате като разход с договор за възлагане (така наречения граждански договор).

Публикувано от Анонимен on Пон., 05/03/2010 - 14:25

Permalink

А дали няма друг начин? Защото ако на сайта се регистрират 20 000 преводача, как да им изпратя договорите?

Публикувано от Анонимен on Ср., 05/05/2010 - 14:26

Permalink

Това, че са се регистрирали 20 000 преводача не означава, че те имат приход и не е нужно да сключвате договор с всички регистрирани. Договор ще имате само с тези преводачи които са извършили дейност и са получили доход по извън трудови правоотношения. Освен, че ще трябва да изготвяте договор ще трябва и в края на годината да подавате справка по чл.73 от ЗДДФЛ. Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година (в нея не се включват изплатените доходи на чуждестранни лица по глава шеста). Когато през данъчната година сте изплатили доходи на повече от 10 физически лица, справката по чл.73, ал. 1 се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание чл.82, ал.1 от ЗДДФЛ. За нарушения извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

Разбира се тези преводачи могат да се регистрират като свободна професия в регистър булстат. По принцип изплащането на доходите на лица,упражняващи свободна професия не се оформя от възложителя чрез издаване на „Сметка за изплатени суми”, по образец, утвърден от министъра на финансите,съгласно чл.64,ал.3 от ЗДДФЛ. Като в този случай вместо „Сметка за изплатени суми” , на основание на чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ, следва да издават първичен документ по смисъла на ЗСч за извършените услуги/продадените стоки, съдържащ реквизитите на чл. 7, ал. 1 ЗСч (както издават нотариусите сметка/фактура) , но въпреки това и за тях ще трябва да подавате справката по чл.73, ал. 1 (защото те пак ще са физически лица).

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете втората буква от българската азбука (главна)