Кой срок за давност да ползвам

Публикувано от Анонимен on Вт., 11/12/2009 - 08:10

Давността кога изтича ако има промяна в срока на давността. По закона който е действал към момента на вземането или по давността по новия закон.

Публикувано от Анонимен on Вт., 11/12/2009 - 08:10

Permalink

Давността е период от време, определен по продължителност от закона, през течение на който, ако носителят на едно субективно право не го упражнява, то се погасява. Като давността не се прилага служебно, а по искане или възражение на длъжника.

Ако давностният срок е започнал да тече при действието на един закон, но преди изтичането му законът бъде променен или отменен и новият нормативен текст въвежда различен регламент относно давността, то сроковете, установени в новата норма или закон, не се прилагат към започнали да текат вече давностни срокове, освен ако за завършването им по стария закон е нужен по-дълъг срок от предвидения в новата норма или закон.

Аналогичен текст на горното написано може да се види в Закона за собствеността в § 4. от преходните правила

§ 4. Относно придобивната давност, започнала да тече при действието на отменения закон за давността, се прилагат разпоредбите на настоящия закон, ако за завършване на давността по отменения закон е нужен по-дълъг срок от предвидения в настоящия закон.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)