Кражба на ДМА

Публикувано от Анонимен on Вт., 04/21/2009 - 20:00

Преди две седмици разбиха един цех и ни откраднаха две машини за които сме ползвали ДК, сага трябва ли за тях да начисляваме ДДС или можем да не начисляваме като липса причинени от непреодолима сила. Имаме протокол от полицията за откраднатите активи.

Публикувано от Анонимен on Вт., 04/21/2009 - 20:01

Permalink

За съжаление въпреки наличието на протокол от полицията, в който е отразена кражбата, тя не се квалифицира като резултат от непреодолима сила. В търговското и данъчното ни законодателство няма легално определение за непреодолима сила, но съдебната практиката не третират кражбата като непреодолима сила. В такива случаи се прилагат данъчни разпоредби за липси, които имат санкциониращ характер. При липси на стоки, които при придобиването, закупуването или внасянето на които сте ползвали пълен или частичен данъчен кредит (ДК), вие трябва да начислите ДДС в размера на приспаднатия кредит (чл.79, ал.3 на ЗДДС). Редът, сроковете и документите, с които се осъществява корекцията са определени в чл.79, ал. 3, 4 и 6 на ЗДДС и чл.66, ал.1, т.1-7 на ППЗДДС. Данните от протокола по чл.66, ал.1 на ППЗДДС, с който начислявате дължимият данък, го отразявате в дневника за продажбите и справката декларация за данъчния период, в които е установена кражбата на активите. Ако от началото на годината, през която е ползван ДК за откраднатите активите, са изминали 5 и повече години, вие нямате задължение да извършвате корекция на ползвания кредит.

Публикувано от Анонимен on Вт., 04/21/2009 - 20:02

Permalink

Кражбата е инкриминирано деяние, изразяваща се в тайно присвояване на чуждо имущество. Както вече са написали преди мен, за целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията "липси".Аз също не знам легално определение за „непреодолима сила” но мога да напиша едно общо прието в търговската практика.
Непреодолима сила, т. е. като форсмажорни, се считат обстоятелства:
- стихийни бедствия от природен характер - наводнения, пожар, земетресение и други подобни;
- силни сътресения в икономическия, социалния и политическия живот - военни действия, преврати, блокади, общи стачки и др.;
- действия на властта и административни ограничения - ембарго, забрани за внос (респ. износ), валутни ограничения.

За да има непреодолима сила обстоятелства които я причиняват трябва да бъдат извън контрол. Това означава, че освен другото те следва да имат качество на външна причина. За съжаление ако се позовете на чл.80 от ЗДДС в последствие ако имате проверка има голяма вероятност да чуете следното определение:
Кражбата не е стихийно бедствие нито е непреодолима сила. Кражбата е предвидимо, но непредвидено обстоятелство, което би могло да бъде избегнато с полагане на дължимата грижа от стопанина.

Както вече са написали преди мен за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, вие дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. Знам, че не е приятно но има голяма вероятност в последствие да имате проблеми ако не начислите ДДС сега, разбира се всеки случай е различен и решението как ще процедирате си е ваше.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)