Личните нападки не могат да заместят фактите в критиката на съдебни решения

Публикувано от accountantbg on Вт., 05/10/2018 - 19:27

AEЖ-България изразява своето притеснение от целенасочената медийна кампания, водена от интернет сайта ПИК срещу съдия Силвия Хазърбасанова.

Серията от публикации, продължаваща вече втора седмица, е провокирана от постановено от съдия Хазърбасанова решение срещу въпросния сайт.

Съдебните решения, както и всеки акт на публичната власт, не са и не бива да бъдат защитени от критики. Нещо повече - медиите имат дълг да насочат общественото внимание всеки път, когато властта - съдебна, изпълнителна и законодателна действа противоречиво. Тези критики обаче трябва да са аргументирани и съобразени с правилата на журналистическата етика и професионални стандарти.

Не е защитен и от персонална критика и представителят на публичната власт - бил той и магистрат, ако неговата личност - професионална биография, професионални и лични обвързаности, кариерно израстване и т.н. има отношение към коментираните факти.

Серията от публикации в сайта ПИК, който е страна загубила делото, ярко се отдалечава от тези стандарти. В нито една от публикациите не се критикуват аргументите на съда по фактите и правото, а се правят лични нападки към съдията, без да се привеждат каквито и да било аргументи, които биха поставили под съмнение нейното вътрешно убеждение.

Неведнъж АЕЖ-България е отбелязвала в свои позиции, че търсенето на възмездие по съдебен път срещу публикации е легитимно и гарантирано право на всеки. В същото време АЕЖ-България следи дела срещу журналисти особено в случаите, когато има съмнения, че упражняването на това право може да се превърне в инструмент за сплашване и цензура.