Може ли трудовият договор да се прекрати в неработен ден - събота или неделя?

МТСП
Може ли трудовият договор да се прекрати в неработен ден - събота или неделя? Може ли датата на самата заповед за прекратяване на трудовия договор да бъде неработен ден? Ако да, неработните дни включват ли се в трудовия стаж?

Съгласно чл. 335, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява: 1. при прекратяване с предизвестие – с изтичането на срока на предизвестието; 2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието; 3. при прекратяване без предизвестие – от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. Посочената разпоредба е основанието за прекратяване на трудовия договор, а заповедта за прекратяване на трудовия договор има само констативен характер, поради което датата на нейното издаване и връчване не променят датата на прекратяване. Датата на заповедта е по преценка на работодателя. Трудовият договор изтича в края на последния работен ден, до който се зачита и трудовия стаж на лицето. Необходимо е да имате предвид, че тъй като в трудовото законодателство не е уредено изрично как се процедира, когато срокът изтича в неприсъствен (неработен) ден, то се прилага общото правило на чл. 72, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, т.е. срокът изтича в края на първия следващ присъствен (работен) ден. КС

=================

Добър ден. Имам следния казус. При прекратяване на договор на основание чл.326, ал.1 от КТ, последният ден на предизвестието изтича на 27.07.2013г./събота/. Моля, посочете ми от коя дата трябва да прекратя договора, след като последния ден на предизвестието и неприсъствен/неработен/ ден/събота/.

В чл. 335, ал. 2, т.1 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието. Ако последният ден от срока е неприсъствен /неработен/, срокът изтича в края на първия следващ присъствен /работен/ ден. КС

==================

Здравейте! Назначила съм на срочен 6-месечен трудов договор служители от 03 септември 2012 год. (понеделник). Договорът приключва на 02 март 2013 год. (събота). Кога и до кой ден следва да издам заповедта за прекратяване на трудови правоотношения. Мога ли да издам заповедта на 27 февруари, да я връча на 28 и в нея да пише "считано от 03.03.2013г.

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, с изтичане на уговорения срок. Посочената разпоредба е основанието за прекратяване на трудовия договор, а заповедта за прекратяване на трудовия договор има само констативен характер, поради което датата на нейното издаване и връчване не променят датата на прекратяване. Датата на заповедта е по преценка на работодателя. Трудовият договор изтича в края на последния работен ден, до който се зачита и трудовия стаж на лицето. Необходимо е да имате предвид, че тъй като в трудовото законодателство не е уредено изрично как се процедира, когато срокът изтича в неприсъствен (неработен) ден, то се прилага общото правило на чл. 72, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, т.е. срокът изтича в края на първия следващ присъствен (работен) ден. КС