Неизплатени граждански договори

Публикувано от Анонимен on Нед., 03/29/2009 - 14:40

Имам граждански договори които не са изплатени през 2008 г. тези начислени но не изплатени разходи признават ли се за данъчни цели или трябва да увелича резултата.

Публикувано от Анонимен on Ср., 04/01/2009 - 14:41

Permalink

Разходите за доходи по извън трудови правоотношения които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (чл.42, ал.1 от ЗКПО), а се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход (чл.42, ал.3 от ЗКПО). Ако освен доходите не са внесени към 31 декември на текущата година и задължителни осигурителни вноски, свързани с тях и те не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
Като трябва да имате предвид, че независимо от това, че доходи по извън трудови правоотношения и осигурителните вноски не са изплатени към 31 декември на текущата година, ако те са капитализирани като част от стойността на данъчен амортизируем актив то в този случай те не подлежат на данъчно преобразуване (чл.42, ал.9 от ЗКПО).

Надявам се, че платеца на дохода за който става въпрос е "Физическо лице" защото за дружествата вчера беше последния срок.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете третата буква от българската азбука (главна)