нетен счетоводен баланс

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/10/2012 - 10:54

Здравейте,
за първа година изучавам Счетоводство и имам да съставя нетен счетоводен баланс, но имам спънки при раздел съучастия. Моля за помощ
1. Основен капитал - 200 000 лв.
2. Стоки – 100 000 лв.
3. Вземания от клиенти – 60 000 лв.
4. Търговски складове – 300 000 лв. и начислена до момента амортизация – 60 000 лв.
5. Непокрита загуба от минали години – 10 000 лв.
6. Получени аванси от клиенти – 52 000 лв.
7. Програмни продукти – 2 000 лв. и начислена амортизация – 1 000 лв.
8. Получен дългосрочен банков заем – 800 000 лв.
9. Допълнителни капиталови резерви – 125 000 лв.
10. Транспортни средства – 500 000 лв. и начислена до момента амортизация– 200 000 лв.
11. Разплащателна сметка в лева – 17 000 лв.
12. Задължения към доставчици – 130 000 лв.
13. Каса в лева – 9 000 лв.
14. Задължения към персонала – 20 000 лв.
15. Задължения към осигурители – 6 000 лв.
16. Съучастия – 10 000 лв.
17. Задължения към бюджета – 2 000 лв.
18. Офис сграда – 700 000 лв. и начислена до момента амортизация – 100 000 лв.
19. Неразпределена печалба от минали години – 15 000 лв.
20. Разходи за бъдещи периоди – 3 000 лв.

Публикувано от Анонимен on Съб., 05/12/2012 - 10:57

Permalink

Вземания от съучастия е активна сметка - отчита полагащите се на предприятието дивиденти от съучастия в други предприятия. Дебитира се при начисляване на вземания, ако е със салдо в края на периода (то е дебитно) се показва в актива на баланса "Вземания от предприятия от група."

Ако друг ви е проблема се уточнете какво точно питате.

Да

СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
.
.
15.6. Отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба, текущата загуба и отрицателната репутация. Когато е предвидено в счетоводен стандарт, резервът от последващи оценки може да бъде отрицателна величина.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три