независим финансов одит

Публикувано от Анонимен on Пон., 04/13/2009 - 14:38

Искам да попитам подлежи ли на независим финансов одит ООД след като за 2009 г. е покрило критериите на § 1 т.15 от ЗС, но през 2008 г. не ги е покривало.

Публикувано от Анонимен on Пон., 04/13/2009 - 14:38

Permalink

В описания от вас казус дружеството не подлежи на независим финансов одит.

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗСч на независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните финансови отчети на ООД, с изключение на прилагащи облекчена форма на финансова отчетност. Определение за предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност е дадено в § 1 т.15 от ЗСч (която и вие сте цитирали, че надвишавате за 2009 г.)

§ 1. По смисъла на този закон:
15. (нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 20.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност" са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии..."

В вашия случай параграф 1 ви определя като "Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност" защото вие в предходната година (2008 г.) не сте надвишавали два от критериите. Това е достатъчно условие за да не подлежите на независим финансов одит. На независим финансов одит подлежат предприятия които в две последователни години (предходната и текущата) надвишават два от критериите.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две