Отразяване на лихви в дневник продажби

Публикувано от Анонимен on Съб., 03/21/2009 - 18:57

Имам един въпрос, имаме приходни лихви за които не издаваме фактура, тези лихви трябва ли да ги вкарвам в дневник продажби или може и да не ги вкарвам тъй като за тях нямаме задължение да начисляваме ДДС.

Публикувано от Анонимен on Съб., 03/21/2009 - 18:58

Permalink

Вие сте длъжни да отразявате всички ваши доставки в дневника за продажбите. Тези доставки се включват в отчет за извършените продажби съгласно чл.119 от ЗДДС в данъчния период през който са извършени (не зависимо дали те са облагаеми, освободени или са извън територията на страната, както и независимо дали са платени в брой или по банка). Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. Тези доставки влияят на коефициента по чл.73 от ЗДДС (и ако не ги включвате по този начин ще ползвате повече ЧДК, ако имате).

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)