Отразяване в дневник продажби на услуга по чл21 ал3 Македони

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/21/2009 - 20:08

В коя колона трябва да отразя в дневник продажби доставка на рекламни услуги по чл.21, ал.З от ЗДДС когато получател е лице в Македония. Мисля, че трябва да се отразят в колона 22 но не съм сигурна. Благодаря ви предварително.

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/21/2009 - 20:09

Permalink

Издадените от Вас данъчни документи (фактури), във връзка с доставки с място на изпълнение извън територията на страната (в случая с място на изпълнение Македония) се отразяват в дневника за продажби в колона 23 - данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС, вкл. Данъчната основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, тъй като получател на рекламната услуга е лице установено извън Общността. В колона 22 се отразяват данъчни документи (фактури), когато получател на услугите по чл.21, ал.3 от ЗДДС е данъчнозадължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете втората буква от българската азбука (главна)